Aktualności

02-08-2017

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Biuro Muzeum będzie nieczynne.

 

 [więcej]

13-07-2017

 

20150217_KulturaDostepna.jpgInformujemy, że Muzeum Józefa Piłsudskiego podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu O niepodległości dla każdego w ramach programu ministra Kultura Dostępna. Celem projektu jest stworzenie specjalnych scenariuszy lekcji muzealnych o niepodległości, uwzględniających specyficzne potrzeby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, i zrealizowanie ich w szkołach oraz placówkach edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowa pula lekcji będzie zarezerwowana dla szkół w miejscowościach odległych od dużych centrów kultury. Pragniemy, aby projekt sprzyjał włączeniu wszystkich dzieci do przyszłorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 [więcej]

14-02-2017

niepodlegla-logotyp-podstawowy.jpg

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad Programem Wieloletnim "Niepodległa" na lata 2017-2021, w ramach którego finansowane będą projekty kulturalne dotyczące obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pierwszym dniem lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu. Spotkania konsultacyjnych odbędą się:
21 lutego 2017 r., o godz. 11 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
28 lutego 2017 r., o godz. 11 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
Szczegóły dotyczące Programu: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php[więcej]

04-11-2016

pilsudski.jpg

Ilustrowana biografia jednego z najwybitniejszych Polaków, przygotowana na 80-tą rocznicę jego śmierci. Poznamy drogę, jaką przebył, od bogatego paniczyka do ascetycznego męża stanu, wyrastającego ponad swoją epokę.

Charyzmatyczny przywódca i strateg, uwielbiany za życia i po śmierci, otoczony kultem. Budzący sprzeczne opinie wśród historyków i polityków. Jaki był naprawdę ukochany „Dziadek” Polaków?

Publikacja dostępna na stronie "Polityki" --> tutaj

 [więcej]

24-11-2016

23 i 25 listopada 2016 r. w Paryżu z inicjatywy stowarzyszenia Ile-de-France en Varsovie i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, przy wsparciu Ambasady Polskiej w Paryżu, odbędą się dwie konferencje o Józefie Piłsudskim. Podczas konferencji Muzeum reprezentował będzie dr hab. Paweł Duber.

Pierwsza z konferencji odbędzie się 23 listopada w Bourg-la-Reine, 51 Boulevard du Maréchal Joffre, Salle des Colonnes. Dr hab. Paweł Duber wygłosi podczas niej wykład pt. Józef Piłsudski i jego pobyt w Sulejówku. Z kolei 25 listopada w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbędzie się konferencja pt. Józef Piłsudski i obrona zachodu, podczas której podejmowane będą zagadnienia dotyczące polityki międzynarodowej Piłsudskiego, wojny 1920 r. i stosunków polsko-francuskich po 1918 r.[więcej]

12-12-2016

12 grudnia 1916 r. z Krakowa do Warszawy przyjechał brygadier Józef Piłsudski. Na dworcu warszawsko-wiedeńskim powitało Komendanta dosyć liczne grono legionowych oficerów, jak też wielu mieszkańców Warszawy. Powitanie przybyłych nieco wcześniej (1 grudnia) oddziałów Legionów Polskich, jak i nieco później byłego dowódcy I Brygady, odbyło się w jakże odmiennej aurze od tej z sierpnia 1914 r. Zaledwie dwa lata wcześniej na nadchodzące do Warszawy wieści o oddziałach strzeleckich, które wyruszyły do boju z wojskami rosyjskimi z Krakowa do Królestwa Polskiego, częstokroć reagowano negatywnie, niemalże utożsamiając owe oddziały z „pruskimi sługusami”. Tutaj bowiem dość powszechnie nadal panowało przekonanie, iż „nasze wojsko”, to Polacy służący w carskiej armii. Jednakże epopeja Legionów Polskich radykalnie zmieniła nastroje społeczne, a brygadier Józef Piłsudski w oczach wielu rodaków stał się bohaterem narodowym.[więcej]

31-10-2016

2 listopada 1866 r. w Zułowie przyszedł na świat Bronisław Piłsudski, starszy brat Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitny etnograf i badacz kultur autochtonicznych ludów Sachalinu i Pomorza Amurskiego, który na daleką Syberię trafił jako zesłaniec w 1887 r., za udział w spisku na życie cara Aleksandra III.[więcej]

06-10-2016

19 października Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzealników Polskich organizują III Spotkania Muzealne z Niepodległością.

Konferencja rozpocznie się w biurze naszego Muzeum, przy ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem.[więcej]

22-09-2016

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Trzy konstytucje 1919–1921–1935”.

Państwo, jego ustrój i instytucje, w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego po 1918 r.[więcej]

05-10-2016

Trzecia konferencja naukowa dotycząca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego odbyła się 4 października 2016 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Poświęcona była zagadnieniom ustrojowym II Rzeczpospolitej, w tym konstytucjom, funkcjonowaniu parlamentaryzmu, miejscu armii w strukturach państwa, opiniom na temat demokracji, autorytaryzmu i totalizmu. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.[więcej]

100 lat temu do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski…

12-12-2016

...

Praktycznie przyjazd J. Piłsudskiego do Warszawy wiązał się z planem zorganizowania polskiej armii. W ówczesnej sytuacji wojennej i politycznej wymagało to podjęcia przez Piłsudskiego zmiany strategii działania. Akt 5 listopada 1916 r. zdawał się tworzyć podstawy mające przybliżyć Polskę do niepodległości. Jednakże stroną w pełni kontrolującą sytuację pozostawały przede wszystkim okupacyjne władze wojskowe niemieckie, które wspólnie z mniej już znaczącymi władzami austriackimi ogłosiły 6 grudnia utworzenie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Rada Stanu w praktyce miała być organem doradczym władz niemieckich, natomiast w odczuciu znacznej części społeczeństwa polskiego stanowiła zalążek polskiego rządu. Wszelkie postanowienia Rady wymagały akceptacji władz niemieckich, w szczególności jej najważniejszego przedstawiciela – generał-gubernatora Hansa von Beselera.  A ten cały czas trzymał „rękę na pulsie” wydarzeń, o czym świadczy dobitnie jego korespondencja z kanclerzem Niemiec Bethmannem-Hollwegiem. W swoim piśmie do kanclerza z 20 grudnia 1916 r. dosyć jednoznacznie scharakteryzował Piłsudskiego: „Ten nie pozbawiony zdolności , osobiście z pewnością dzielny, lecz krnąbrny i z pewnością bardzo daleki od  poważnej wiedzy wojskowej dyletant i demagog wywiera wprost hipnotyzujący wpływ na bliskie mu koła i wyłonione z nich organizacje i jako twórca Legionów podziwiany i czczony jest jak narodowy święty. Piłsudski wierzy, albo wmawia sobie, że jest przywódcą i zbawcą narodu, a zwłaszcza właściwym dowódcą wojska”. I dalej, Beseler zauważył, iż Piłsudski zabronił „swoim stronnikom” słuchania „wezwań innych”, tj. władz okupacyjnych. Wobec powyższego generał-gubernator stwierdził, iż takie stanowisko Piłsudskiego, gdy Niemcy są „bez wszelkiej wątpliwości  prawowitymi władcami w kraju” – „ma cechę zdrady stanu”. Jednakże  dalej konkludował: „wobec ciągle zagmatwanych tutaj stosunków pozostawiam na razie sprawę w spokoju i muszę najpierw zobaczyć, jak się dalej sprawy rozwiną”.

Na dalszy rozwój spraw generał-gubernator Beseler nie musiał długo czekać. Oto bowiem Piłsudski w skierowanym do niego piśmie z 26 grudnia przedstawił swoje stanowisko dotyczące utworzenia armii polskiej. W tym piśmie zawarty był memoriał opisujący formułę mobilizacji polskiego wojska. Trzon armii mieli stanowić żołnierze Legionów oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Z akcji mobilizacyjnej miał być wyłączony Departament Wojskowy NKN, który pod kierownictwem płk. W. Sikorskiego, wbrew planom Piłsudskiego, nadal prowadził werbunek. Cała akcja stworzenia polskiej armii, na czele której miałby stanąć sam Piłsudski, wymagała przede wszystkim odpowiedniego czasu na przeprowadzenie działań organizacyjnych i administracyjnych. A nade wszystko uzyskania akceptacji władz niemieckich. Takie zadanie stanęło przed Piłsudskim jako członkiem Wydziału Wykonawczego i przewodniczącym  referatu wojny w powołanej przez okupacyjne władze (niemieckie i austro-węgierskie) Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego.

Półroczna działalność Piłsudskiego w Radzie Stanu stała się bardzo istotną częścią gry o niepodległą Polskę. Władze niemieckie, wobec własnych planów stworzenia „Mitteleuropy”, w której Polska byłaby przez nie całkowicie kontrolowanym państwem buforowym, zdecydowały się w lipcu 1917 r., w obliczu  „kryzysu przysięgowego”, przerwać aż nadto samodzielną działalność Piłsudskiego na rzecz narodowej irredenty. Potraktowanie Piłsudskiego przez Niemców jako więźnia stanu umocniło, wbrew ich intencjom, autorytet Komendanta w coraz szerszych kręgach polskiego społeczeństwa. Późniejsze wydarzenia pokazały, iż Piłsudski w ramach swojej strategii („licytacja sprawy polskiej wzwyż”) doprowadził do przekreślenia „sojuszu” z państwami centralnymi, co miało istotne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                                                                                                                        Andrzej Stawarz