Aktualności

16-08-2016

W niedzielę 14 sierpnia generał Ben Hodges oraz generał Piotr Patalong wraz z amerykańskimi i polskimi oficerami odwiedzili dworek marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wizyta była częścią podróży historyczno-wojskowej poświęconej Bitwie Warszawskiej.[więcej]

14-09-2016

Polscy i ukraińscy pisarze, historycy, literaturoznawcy spotkali się dziewiętnasty raz na „Dialogu Dwóch Kultur”. Konferencja odbyła się w dniach 4-10 września w Krzemieńcu i Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Jej współorganizatorem jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.[więcej]

12-08-2016

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 sierpnia (niedziela) dworek "Milusin" będzie nieczynny.

Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem zapraszamy 15 sierpnia w godz. 10:00 - 16:00

 

 

 [więcej]

21-06-2016

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl letnich warsztatów graficznych dla młodzieży, podczas którego wspólnie nauczymy się jak przygotowywać zdjęcia do stworzenia retro fotografii, projektów graficznych oraz do opracowania wystawy plenerowej. Jeśli interesujesz się historią lokalną, lubisz fotografować i chcesz kreatywnie spędzić razem z nami kilka wakayjnych dni, te warsztaty są dla Ciebie.

 [więcej]

01-08-2016

Nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się nowość „Piłsudski do czytania” pod redakcją Zdzisława Najdera i Romana Kuźniara, nad którą patronat objęło Muzeum Józefa Piłsudskiego i Fundacja Rodziny Piłsudskich.[więcej]

31-05-2016

Wybór Józefa Piłsudskiego na urząd Prezydenta RP

Paweł Duber

Zdobycie władzy przez Józefa Piłsudskiego nie rozstrzygało jeszcze formy jej sprawowania. 14 maja 1926 r. dotychczasowy Prezydent RP Stanisław Wojciechowski ustąpił z zajmowanego przez siebie stanowiska. Podobnie uczynił prezes Rady Ministrów Wincenty Witos, który złożył rezygnację w imieniu całego rządu. Zgodnie z przepisami konstytucji marcowej obowiązki głowy państwa objął marszałek Sejmu Maciej Rataj. To właśnie on dzień później powołał do życia I gabinet Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski objął stanowisko ministra spraw wojskowych. Wszyscy spodziewali się jednak, iż wkrótce to on otrzyma z rąk Zgromadzenia Narodowego najwyższą godność w państwie. Najbliższe tygodnie pokazały, jak bardzo się mylili w swoich ocenach.[więcej]

12-05-2016

Przewrót majowy 1926 r.

Paweł Duber

 

Zamach majowy 1926 r. stanowi z pewnością najbardziej kontrowersyjne zagadnienie w życiorysie Piłsudskiego. Dla jednych był to krwawy pucz wojskowy, który wyniósł do władzy człowieka, nie mogącego zaspokoić swoich ambicji w istniejącym systemie politycznym, dla innych natomiast rozpaczliwa próba ratowania państwa targanego wewnętrznymi konfliktami. Jest to także jedno z tych wydarzeń, wokół których narosło przez lata wiele mitów i niejasności. Co tak naprawdę wydarzyło się w maju 1926 r. na ulicach Warszawy?[więcej]

12-05-2016

Marszałek, zjadacze chleba i anioły

Prof. Grzegorz Nowik

 

Ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego był Juliusz Słowacki. W swojej ostatniej woli Marszałek umieścił cytat z Beniowskiego, mówiący
o wyborze gniazda – zamiast domu – na skałach orła i kończący się słowami: „Tak żyłem”.

Myśląc o sobie, Piłsudski wielokrotnie cytował słowa poety także z wiersza Testament mój:

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi żywemu na nic... Tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi.

„Siła fatalna” nie oznacza, oczywiście, siły negatywnej. Fatum to los. „Siła fatalna” jest zatem siłą kształtującą los. Józef Piłsudski obdarzony był siłą, która kształtowała los Polski i Polaków, wpływała i nadal wpływa na ich postawy.[więcej]

11-05-2016

Licealni znawcy historii oręża polskiego w Warszawie!

Finał Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

 

W dniach 2-4 czerwca odbędą się zawody finałowe IX edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W ciągu dwóch dni zmagań zawodnicy z całej Polski zmierzą się w siedmiu konkurencjach. Finałowa rywalizacja wyłoni najlepszych spośród 56 finalistów. [więcej]

23-03-2016

Informujemy, że dworek "Milusin" będzie nieczynny w następujących dniach:

Wielknanoc: 26,27 i 28 marca

Majówka: 1, 2 i 3 maja

Boże Ciało: 26 maja

 

W pozostałe dni dworek jest czynny od środy do niedzieli w godz. 10:00-16:00.

Zapraszamy![więcej]

100 lat temu do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski…

12-12-2016

...

Praktycznie przyjazd J. Piłsudskiego do Warszawy wiązał się z planem zorganizowania polskiej armii. W ówczesnej sytuacji wojennej i politycznej wymagało to podjęcia przez Piłsudskiego zmiany strategii działania. Akt 5 listopada 1916 r. zdawał się tworzyć podstawy mające przybliżyć Polskę do niepodległości. Jednakże stroną w pełni kontrolującą sytuację pozostawały przede wszystkim okupacyjne władze wojskowe niemieckie, które wspólnie z mniej już znaczącymi władzami austriackimi ogłosiły 6 grudnia utworzenie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Rada Stanu w praktyce miała być organem doradczym władz niemieckich, natomiast w odczuciu znacznej części społeczeństwa polskiego stanowiła zalążek polskiego rządu. Wszelkie postanowienia Rady wymagały akceptacji władz niemieckich, w szczególności jej najważniejszego przedstawiciela – generał-gubernatora Hansa von Beselera.  A ten cały czas trzymał „rękę na pulsie” wydarzeń, o czym świadczy dobitnie jego korespondencja z kanclerzem Niemiec Bethmannem-Hollwegiem. W swoim piśmie do kanclerza z 20 grudnia 1916 r. dosyć jednoznacznie scharakteryzował Piłsudskiego: „Ten nie pozbawiony zdolności , osobiście z pewnością dzielny, lecz krnąbrny i z pewnością bardzo daleki od  poważnej wiedzy wojskowej dyletant i demagog wywiera wprost hipnotyzujący wpływ na bliskie mu koła i wyłonione z nich organizacje i jako twórca Legionów podziwiany i czczony jest jak narodowy święty. Piłsudski wierzy, albo wmawia sobie, że jest przywódcą i zbawcą narodu, a zwłaszcza właściwym dowódcą wojska”. I dalej, Beseler zauważył, iż Piłsudski zabronił „swoim stronnikom” słuchania „wezwań innych”, tj. władz okupacyjnych. Wobec powyższego generał-gubernator stwierdził, iż takie stanowisko Piłsudskiego, gdy Niemcy są „bez wszelkiej wątpliwości  prawowitymi władcami w kraju” – „ma cechę zdrady stanu”. Jednakże  dalej konkludował: „wobec ciągle zagmatwanych tutaj stosunków pozostawiam na razie sprawę w spokoju i muszę najpierw zobaczyć, jak się dalej sprawy rozwiną”.

Na dalszy rozwój spraw generał-gubernator Beseler nie musiał długo czekać. Oto bowiem Piłsudski w skierowanym do niego piśmie z 26 grudnia przedstawił swoje stanowisko dotyczące utworzenia armii polskiej. W tym piśmie zawarty był memoriał opisujący formułę mobilizacji polskiego wojska. Trzon armii mieli stanowić żołnierze Legionów oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Z akcji mobilizacyjnej miał być wyłączony Departament Wojskowy NKN, który pod kierownictwem płk. W. Sikorskiego, wbrew planom Piłsudskiego, nadal prowadził werbunek. Cała akcja stworzenia polskiej armii, na czele której miałby stanąć sam Piłsudski, wymagała przede wszystkim odpowiedniego czasu na przeprowadzenie działań organizacyjnych i administracyjnych. A nade wszystko uzyskania akceptacji władz niemieckich. Takie zadanie stanęło przed Piłsudskim jako członkiem Wydziału Wykonawczego i przewodniczącym  referatu wojny w powołanej przez okupacyjne władze (niemieckie i austro-węgierskie) Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego.

Półroczna działalność Piłsudskiego w Radzie Stanu stała się bardzo istotną częścią gry o niepodległą Polskę. Władze niemieckie, wobec własnych planów stworzenia „Mitteleuropy”, w której Polska byłaby przez nie całkowicie kontrolowanym państwem buforowym, zdecydowały się w lipcu 1917 r., w obliczu  „kryzysu przysięgowego”, przerwać aż nadto samodzielną działalność Piłsudskiego na rzecz narodowej irredenty. Potraktowanie Piłsudskiego przez Niemców jako więźnia stanu umocniło, wbrew ich intencjom, autorytet Komendanta w coraz szerszych kręgach polskiego społeczeństwa. Późniejsze wydarzenia pokazały, iż Piłsudski w ramach swojej strategii („licytacja sprawy polskiej wzwyż”) doprowadził do przekreślenia „sojuszu” z państwami centralnymi, co miało istotne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                                                                                                                        Andrzej Stawarz