Aktualności

02-08-2017

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Biuro Muzeum będzie nieczynne.

 

 [więcej]

13-07-2017

 

20150217_KulturaDostepna.jpgInformujemy, że Muzeum Józefa Piłsudskiego podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu O niepodległości dla każdego w ramach programu ministra Kultura Dostępna. Celem projektu jest stworzenie specjalnych scenariuszy lekcji muzealnych o niepodległości, uwzględniających specyficzne potrzeby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, i zrealizowanie ich w szkołach oraz placówkach edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowa pula lekcji będzie zarezerwowana dla szkół w miejscowościach odległych od dużych centrów kultury. Pragniemy, aby projekt sprzyjał włączeniu wszystkich dzieci do przyszłorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 [więcej]

14-02-2017

niepodlegla-logotyp-podstawowy.jpg

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad Programem Wieloletnim "Niepodległa" na lata 2017-2021, w ramach którego finansowane będą projekty kulturalne dotyczące obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pierwszym dniem lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu. Spotkania konsultacyjnych odbędą się:
21 lutego 2017 r., o godz. 11 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
28 lutego 2017 r., o godz. 11 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
Szczegóły dotyczące Programu: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php[więcej]

04-11-2016

pilsudski.jpg

Ilustrowana biografia jednego z najwybitniejszych Polaków, przygotowana na 80-tą rocznicę jego śmierci. Poznamy drogę, jaką przebył, od bogatego paniczyka do ascetycznego męża stanu, wyrastającego ponad swoją epokę.

Charyzmatyczny przywódca i strateg, uwielbiany za życia i po śmierci, otoczony kultem. Budzący sprzeczne opinie wśród historyków i polityków. Jaki był naprawdę ukochany „Dziadek” Polaków?

Publikacja dostępna na stronie "Polityki" --> tutaj

 [więcej]

24-11-2016

23 i 25 listopada 2016 r. w Paryżu z inicjatywy stowarzyszenia Ile-de-France en Varsovie i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, przy wsparciu Ambasady Polskiej w Paryżu, odbędą się dwie konferencje o Józefie Piłsudskim. Podczas konferencji Muzeum reprezentował będzie dr hab. Paweł Duber.

Pierwsza z konferencji odbędzie się 23 listopada w Bourg-la-Reine, 51 Boulevard du Maréchal Joffre, Salle des Colonnes. Dr hab. Paweł Duber wygłosi podczas niej wykład pt. Józef Piłsudski i jego pobyt w Sulejówku. Z kolei 25 listopada w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbędzie się konferencja pt. Józef Piłsudski i obrona zachodu, podczas której podejmowane będą zagadnienia dotyczące polityki międzynarodowej Piłsudskiego, wojny 1920 r. i stosunków polsko-francuskich po 1918 r.[więcej]

12-12-2016

12 grudnia 1916 r. z Krakowa do Warszawy przyjechał brygadier Józef Piłsudski. Na dworcu warszawsko-wiedeńskim powitało Komendanta dosyć liczne grono legionowych oficerów, jak też wielu mieszkańców Warszawy. Powitanie przybyłych nieco wcześniej (1 grudnia) oddziałów Legionów Polskich, jak i nieco później byłego dowódcy I Brygady, odbyło się w jakże odmiennej aurze od tej z sierpnia 1914 r. Zaledwie dwa lata wcześniej na nadchodzące do Warszawy wieści o oddziałach strzeleckich, które wyruszyły do boju z wojskami rosyjskimi z Krakowa do Królestwa Polskiego, częstokroć reagowano negatywnie, niemalże utożsamiając owe oddziały z „pruskimi sługusami”. Tutaj bowiem dość powszechnie nadal panowało przekonanie, iż „nasze wojsko”, to Polacy służący w carskiej armii. Jednakże epopeja Legionów Polskich radykalnie zmieniła nastroje społeczne, a brygadier Józef Piłsudski w oczach wielu rodaków stał się bohaterem narodowym.[więcej]

31-10-2016

2 listopada 1866 r. w Zułowie przyszedł na świat Bronisław Piłsudski, starszy brat Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitny etnograf i badacz kultur autochtonicznych ludów Sachalinu i Pomorza Amurskiego, który na daleką Syberię trafił jako zesłaniec w 1887 r., za udział w spisku na życie cara Aleksandra III.[więcej]

06-10-2016

19 października Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzealników Polskich organizują III Spotkania Muzealne z Niepodległością.

Konferencja rozpocznie się w biurze naszego Muzeum, przy ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem.[więcej]

22-09-2016

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Trzy konstytucje 1919–1921–1935”.

Państwo, jego ustrój i instytucje, w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego po 1918 r.[więcej]

05-10-2016

Trzecia konferencja naukowa dotycząca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego odbyła się 4 października 2016 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Poświęcona była zagadnieniom ustrojowym II Rzeczpospolitej, w tym konstytucjom, funkcjonowaniu parlamentaryzmu, miejscu armii w strukturach państwa, opiniom na temat demokracji, autorytaryzmu i totalizmu. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.[więcej]

Konferencja „Trzy konstytucje 1919-1921-1935. Państwo, jego ustrój i konstytucje w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego po 1918 r.”

05-10-2016

...

Wprowadzenia w temat konferencji dokonał prof. Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Wygłaszając referat  „Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski w pierwszych latach niepodległości” prof. Nowik stwierdził, że Józef Piłsudski jest ojcem parlamentaryzmu polskiego w XX wieku. Jego decyzja – jako Tymczasowego Naczelnika Państwa – o rozpisaniu wyborów wprowadzała Polskę na drogę legalizmu. A zarazem była dalej idąca niż plany stworzenia przez endecję Rady Narodu Polskiego czy Rad Delegatów Robotniczych przez komunistów. Ich powstanie groziłoby nieuchronnie wojną domową i dezintegracją państwa.  Prof. Grzegorz Nowik podkreślił, że wybory ze stycznia 1919 r. były jednocześnie plebiscytem za odrodzeniem się Rzeczypospolitej. W tym kontekście godna uwagi jest wysoka frekwencja, jedna z najwyższych w całej historii wyborów parlamentarnych w Polsce, sięgająca w niektórych okręgach do 90 proc.

Wyłoniony w wyniku tych wyborów Sejm Ustawodawczy miał ogromną władzę, jakiej nie miało żadne inne ciało ustawodawcze kiedykolwiek w Polsce – podkreślił prof. Nowik – a posłowie uważali, że są nie tylko wybrańcami narodu, ale czuli się też uprawnieni do decydowania dosłownie w każdej sprawie.  Pierwszy poważny konflikt między Józefem Piłsudskim jako Naczelnikiem Państwa a Sejmem miał przyczynę w zapisie konstytucji mówiącym, że Naczelnik Państwa powołuje rząd w porozumieniu z Sejmem. Ten zapis można było bowiem różnie interpretować.

Mówiąc o wizji ustroju państwa w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, dr. hab. Marek Sioma (UMCS) przypomniał wypowiedzi Marszałka, że złe obyczaje sejmowe są gorsze od złej konstytucji, jak również, że kłamstwo jest podstawą życia politycznego w Polsce. Dr. Sioma dodał jednak, że Piłsudski tę ostatnią opinię później łagodził. Marszałek uważał, że trzeba włożyć dużo pracy wychowawczej, by społeczeństwo polskie podniosło swój dość niski poziom wyrobienia politycznego.

Dr hab. Paweł Duber z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w referacie „Problem izb ustawodawczych w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym” stwierdził, że Józef Piłsudski nie był przeciwny parlamentaryzmowi, a jego krytyka polskiego parlamentu dotyczyła złego działania tej instytucji. Piłsudski uważał, że parlament jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania państwa. Oczekiwał jednak, że będzie się zajmował tylko sprawami najważniejszymi, a nie wszystkim.  Po wyborach z 1930 r. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem miał większość głosów w parlamencie.  Jak zauważył dr hab. Duber, parlament stał się wówczas skutecznym narzędziem rządzenia, lecz jednocześnie nie odzwierciedlał nastrojów społecznych. Mówiąc o wyborach z 1928 i 1930 r., które odbyły się w atmosferze nacisków ze strony władz, dr hab. Duber postawił pytanie: czy i  jak bardzo można naginać prawo lub nawet łamać zasady demokratyczne w imię racji wyższych.

Dyskusję wzbudził odczytany referat prof. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski) o Józefie Piłsudskim i ugrupowaniach politycznych. Zdaniem prof. Kawalca Józef Piłsudski uważał, że partie są tworem ambicji ich liderów, a nie wyrazem pragnień ludzi.  Pozaurzędowego wpływu Józefa Piłsudskiego na życie polityczne po przewrocie majowym nie da się – według prof. Kawalca – porównać z podobnym wpływem liderów partyjnych, którzy nie pełnili funkcji państwowych. W przeciwieństwie do nich, Marszałek nie musiał się liczyć z opinią społeczną. Po maju straciła ona także znaczenie, bo według prof. Kawalca, skład parlamentu nie w pełni zależał od wyborców.

Prof. Marek Kornat (IH PAN) odnosząc się do referatu prof. Kawalca stwierdził, że po przewrocie majowym, zdolność do wyłaniania elit w oparciu o opinię wyborców została wprawdzie ograniczona, lecz nie była zniesiona, a Marszałek używał argumentu siły jak na lekarstwo. Prof. Grzegorz Nowik zauważył natomiast, że w II Rzeczpospolitej rodziła się i wzmacniała ogromna podmiotowość społeczeństwa, znajdująca wyraz w istnieniu licznych organizacji społecznych, zawodowych i kulturalnych.  Polskie Państwo Podziemne powstało właśnie na fundamentach społeczeństwa obywatelskiego II Rzeczpospolitej.

Dr Marek Tarczyński, mówiąc o kwestii organizacji najwyższych władz wojskowych w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, stwierdził, że problem miejsca armii w państwie jest także i dziś przedmiotem dyskusji.  Koncepcją Józefa Piłsudskiego było oddzielenie naczelnych władz wojskowych od ministra spraw wojskowych. Siły zbrojne powinny podlegać Inspektorowi Generalnemu, ten zaś – prezydentowi. Przy takim rozwiązaniu do wojska nie miałaby dostępu polityka, nie zależałoby też ono od dyskusji sejmowych. Konstytucja z 1935 r. wymieniała armię wśród instytucji państwowych podległych prezydentowi. Wcześniej jednak, w latach 1923-1926, kwestia organizacji i podporządkowania władz wojskowych była przedmiotem ostrego sporu między Józefem Piłsudskim a jego oponentami.

O krytyce totalitaryzmu w wypowiedziach Józefa Piłsudskiego mówił prof. Marek Kornat
(IH PAN). W opinii Marszałka bolszewicka Rosja nie miała nic wspólnego z socjalizmem, natomiast realizowała program nowoczesnego niewolnictwa. Piłsudski podkreślał, że nie należy oceniać Rosji według miar europejskich. Co do faszyzmu włoskiego, Piłsudski zwracał uwagę, że opiera się on o skodyfikowaną doktrynę, a to oznacza skostnienie myśli.  Sądził, że system wodzowski na krótką metę może dać dobre rezultaty dla państwa, lecz gdy wodza zabraknie, może grozić kryzys, który zniweczy pozytywne dokonania. Prof. Kornat zauważył, że zarówno Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski uważali, że faszyzm włoski wyrasta ze specyfiki Włoch i jego idee nie mogą być przeniesione na grunt polski. Oceniając niemiecki narodowy socjalizm, Józef Piłsudski wskazywał, że jest to bardzo dynamiczny ruch polityczny, który nie tylko chce zmienić ustrój, lecz także ma ambicje ukształtownia nowego człowieka.
Marszałek był zdecydowanym przeciwnikiem poszukiwania inspiracji dla Polski w ustrojach totalitarnych.  (t.s.)