Aktualności

02-08-2017

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Biuro Muzeum będzie nieczynne.

 

 [więcej]

13-07-2017

 

20150217_KulturaDostepna.jpgInformujemy, że Muzeum Józefa Piłsudskiego podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu O niepodległości dla każdego w ramach programu ministra Kultura Dostępna. Celem projektu jest stworzenie specjalnych scenariuszy lekcji muzealnych o niepodległości, uwzględniających specyficzne potrzeby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, i zrealizowanie ich w szkołach oraz placówkach edukacyjnych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowa pula lekcji będzie zarezerwowana dla szkół w miejscowościach odległych od dużych centrów kultury. Pragniemy, aby projekt sprzyjał włączeniu wszystkich dzieci do przyszłorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 [więcej]

14-02-2017

niepodlegla-logotyp-podstawowy.jpg

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad Programem Wieloletnim "Niepodległa" na lata 2017-2021, w ramach którego finansowane będą projekty kulturalne dotyczące obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z pierwszym dniem lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu. Spotkania konsultacyjnych odbędą się:
21 lutego 2017 r., o godz. 11 w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
28 lutego 2017 r., o godz. 11 w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN, ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
Szczegóły dotyczące Programu: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php[więcej]

04-11-2016

pilsudski.jpg

Ilustrowana biografia jednego z najwybitniejszych Polaków, przygotowana na 80-tą rocznicę jego śmierci. Poznamy drogę, jaką przebył, od bogatego paniczyka do ascetycznego męża stanu, wyrastającego ponad swoją epokę.

Charyzmatyczny przywódca i strateg, uwielbiany za życia i po śmierci, otoczony kultem. Budzący sprzeczne opinie wśród historyków i polityków. Jaki był naprawdę ukochany „Dziadek” Polaków?

Publikacja dostępna na stronie "Polityki" --> tutaj

 [więcej]

24-11-2016

23 i 25 listopada 2016 r. w Paryżu z inicjatywy stowarzyszenia Ile-de-France en Varsovie i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, przy wsparciu Ambasady Polskiej w Paryżu, odbędą się dwie konferencje o Józefie Piłsudskim. Podczas konferencji Muzeum reprezentował będzie dr hab. Paweł Duber.

Pierwsza z konferencji odbędzie się 23 listopada w Bourg-la-Reine, 51 Boulevard du Maréchal Joffre, Salle des Colonnes. Dr hab. Paweł Duber wygłosi podczas niej wykład pt. Józef Piłsudski i jego pobyt w Sulejówku. Z kolei 25 listopada w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbędzie się konferencja pt. Józef Piłsudski i obrona zachodu, podczas której podejmowane będą zagadnienia dotyczące polityki międzynarodowej Piłsudskiego, wojny 1920 r. i stosunków polsko-francuskich po 1918 r.[więcej]

12-12-2016

12 grudnia 1916 r. z Krakowa do Warszawy przyjechał brygadier Józef Piłsudski. Na dworcu warszawsko-wiedeńskim powitało Komendanta dosyć liczne grono legionowych oficerów, jak też wielu mieszkańców Warszawy. Powitanie przybyłych nieco wcześniej (1 grudnia) oddziałów Legionów Polskich, jak i nieco później byłego dowódcy I Brygady, odbyło się w jakże odmiennej aurze od tej z sierpnia 1914 r. Zaledwie dwa lata wcześniej na nadchodzące do Warszawy wieści o oddziałach strzeleckich, które wyruszyły do boju z wojskami rosyjskimi z Krakowa do Królestwa Polskiego, częstokroć reagowano negatywnie, niemalże utożsamiając owe oddziały z „pruskimi sługusami”. Tutaj bowiem dość powszechnie nadal panowało przekonanie, iż „nasze wojsko”, to Polacy służący w carskiej armii. Jednakże epopeja Legionów Polskich radykalnie zmieniła nastroje społeczne, a brygadier Józef Piłsudski w oczach wielu rodaków stał się bohaterem narodowym.[więcej]

31-10-2016

2 listopada 1866 r. w Zułowie przyszedł na świat Bronisław Piłsudski, starszy brat Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitny etnograf i badacz kultur autochtonicznych ludów Sachalinu i Pomorza Amurskiego, który na daleką Syberię trafił jako zesłaniec w 1887 r., za udział w spisku na życie cara Aleksandra III.[więcej]

06-10-2016

19 października Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Muzealników Polskich organizują III Spotkania Muzealne z Niepodległością.

Konferencja rozpocznie się w biurze naszego Muzeum, przy ul. Dominikańskiej 25 w Warszawie o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem.[więcej]

22-09-2016

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Trzy konstytucje 1919–1921–1935”.

Państwo, jego ustrój i instytucje, w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego po 1918 r.[więcej]

05-10-2016

Trzecia konferencja naukowa dotycząca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego odbyła się 4 października 2016 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Poświęcona była zagadnieniom ustrojowym II Rzeczpospolitej, w tym konstytucjom, funkcjonowaniu parlamentaryzmu, miejscu armii w strukturach państwa, opiniom na temat demokracji, autorytaryzmu i totalizmu. Organizatorami konferencji były: Instytut Historii PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.[więcej]

Sąd konkursowy wyłonił zwycięzców Konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

30-04-2015

  

   

Sąd konkursowy obradujący w dniach 28 i 29 kwietnia wyłonił zwycięzców Konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Sześć prac konkursowych, które wpłynęły na konkurs zostało poddanych wnikliwej analizie przez grono sędziowskie złożone z artystów, edukatorów, historyków i muzealników.

 

Przewodnicząca Sądu prof. Dorota Folga Januszewska oraz sędziowie Janusz Byszewski, Sławomir Idziak, Krzysztof Jaraczewski, Radosław Kacprzak, Ewa Klekot, Piotr Majewski, Grzegorz Nowik, Allan Starski, Wojciech Tomczyk, Marcelo Andino Velez i Jakub Woynarowski zdecydowali przyznać
I Nagrodę, dwie równorzędne III Nagrody oraz jedno wyróżnienie pieniężne.

 

I

Laureatem I Nagrody zostało konsorcjum firm WXCA Sp. z o.o. (lider), RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin i PLATIGE IMAGE S.A.

 

Sąd Konkursowy uznał, że praca zaproponowana przez konsorcjum najlepiej spełnia większość wymogów stawianych wystawie stałej. Projekt wypełnia i rozwija wytyczne konkursowe oraz harmonizuje trzy najważniejsze cele wystawy: poddawany stałej interpretacji historycznej i emocjonalnej przekaz treściowy, proponuje przyjazną formę przestrzenną ekspozycji pozwalającą na budowę opracowanych narracji poszczególnych fragmentów, podkreśla znaczenia oryginalnych eksponatów muzealnych w kontekście innych metod prezentacji, w tym multimedialnych i rekonstrukcyjnych. Uznano ponadto, że praca proponuje rozwiązania sprzyjające edukacji i aktywności zwiedzających w najlepszy sposób.

 

II

Sąd konkursowy nie przyznał II Nagrody ze względu na to, że dwie kolejne pod względem punktacji prace odbiegały sposobem i jakością prezentacji od projektu, któremu przyznano pierwszą nagrodę.

 

III

Dwoma laureatami III Nagrody są firmy DECO-BAU Sp. z o.o. oraz NIZIO DESIGN INTERNATIONAL Mirosław Nizio.

 

Wyróżnienie

zostało przyznane konsorcjum firm: PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW „ARKONA” Spółka z o.o. (lider); BIURO PROJEKTÓW PKZ ARKONA Sp. z o.o.

 

Publiczna prezentacja prac konkursowych nastąpi w ramach planowanej wystawy pokonkursowej,
po uprawomocnieniu się decyzji sądu konkursowego.

 

Zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania, po uprawomocnieniu rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego, Muzeum zaprosi autorów co najmniej dwóch najlepszych prac do negocjacji bez ogłoszenia, w wyniku których wyłoniony ostatecznie zostanie zespół projektujący wystawę stałą Muzeum.

 

Werdykt jury >>