Daję słowo

                     mrm_0.jpg

 

Daję słowo to pierwszy w Polsce projekt edukacyjny realizowany przez Młodzieżową Radę Muzeum, czyli grupę młodzieży szkolnej działającej jako ciało doradcze muzeum. Rada to  innowacyjna wśród instytucji kultury forma wychodzenia naprzeciw potrzebom odbiorcy. Zakłada nie tylko badanie potrzeb, ale też partycypację w procesie tworzenia oferty edukacyjnej, a przede wszystkim przy projektowaniu wystawy stałej. Młodzież poprzez uczestnictwo w Radzie nabywa narzędzi do samodzielnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Jest to sygnał, że młodzież zapraszamy nie tylko do zwiedzania przyszłej ekspozycji i korzystania z oferty muzeum, ale dajemy możliwość realizacji własnych wizji, aby w przyszłości to ona mogła kontynuować misję muzeum.

Ukonstytuowanie się Rady było procesem, który zapoczątkował projekt Daję słowo. W trakcie jego realizacji Muzeum miało okazję sprawdzić, czy teoretyczne założenie stworzenia młodzieżowego organu doradczego zadziała w praktyce, zaś młodzież mogła zdecydować, czy chce zaangażować się w stałe prace w Radzie. Projekt Daję słowo pomyślany został w formule work in progress – uczestnicy byli jednocześnie twórcami projektu i na każdym etapie decydowali o jego kształcie. Praca przebiegała w modelu co-creative wg klasyfikacji działań partycypacyjnych Niny Simon. Młodzież przeszła cały cykl myślenia projektowego DSC_0940(1).JPGod zrozumienia i definicji problemu poprzez prototypowanie po wdrożenie. Pomysł na projekt zrodził się podczas warsztatów kreatywności z młodzieżą z Mińska Mazowieckiego, podczas których uczestnicy zdecydowali, że chcą zrealizować projekt zmieniający lokalną społeczność. Wzbogaceni w narzędzia, które zdobyli w trakcie warsztatów, gotowi byli do podjęcia własnych działań. Młodzież nauczyła się projektowania działania w przestrzeni miejskiej, tworzenia haseł zachęcających do uczestnictwa w działaniu, zapoznała się z metodami badawczymi, nabyła umiejętność tworzenia ankiety i planowania działań oraz zapoznała się z potrzebami osób niepełnosprawnych i sposobami udostępniania im wytworów kultury. Problemem, który młodzież postanowiła rozwiązać poprzez interwencję artystyczną, była brutalizacja języka i wulgaryzmy umieszczane w przestrzeni miejskiej. Wśród pomysłów na jego rozwiązanie pojawiła się idea stworzenia muralu, w który zostaną wplecione dobre słowa zebrane od mieszkańców.

 

Słowa zostały zebrane podczas ankiet ulicznych i happeningu „Akcja Wietrzenie”. Ideą akcji było zebranie od mieszkańców dobrych słów, które następnie miały zostać wkomponowane w mural.

                                           akcja_wietrzenie_0.jpg

 

Efektem realizacji projektu Daję słowo było ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Muzeum, która stworzyła swój znak graficzny, założyła fanpage na Facebooku i rozpoczęła realizację kolejnych projektów. Muzeum udało się pozyskać partnerów do współtworzenia wystawy stałej i programów edukacyjnych, zaś młodzież otrzymała przestrzeń i narzędzie do realizacji własnych wizji i samodzielnych działań  oraz uwierzyła, że może zmieniać otoczenie.

Daję słowo.jpgInnowacyjność projektu Daję słowo:

  • pierwszy w Polsce projekt edukacyjny realizowany przez Młodzieżową Radę Muzeum
  • współpraca sektora oświaty i kultury, partnerskie podejście (nie oferta dla szkół, tylko wspólne działanie)
  • uczestnicy projektu sami go tworzą (co-creative project, work in progress)
  • działania projektowe poprzedzone badaniami przeprowadzonymi przez uczestników projektu
  • uczestnicy przechodzą cały proces tworzenia projektu, przez co otrzymują kompetencje do realizacji własnych działań
  • rewitalizacja – poprzez interwencję artystyczną miejsce omijane staje się przyjazne i przynosi dumę lokalnej społeczności

 

 

Przy wsparciu Dariusza Paczkowskiego na ścianie przy dworcu PKP powstał mural. Na jego namalowanie uczestnicy mieli kilka godzin. Założeniem było zaskoczenie mieszkańców wracających z pracy (miesięcznie z dworca korzysta 38 000 osób). Na otwarcie muralu zaprojektowane zostały kartki, do których chętni mogli wpisać dobre słowa i wysłać je bliskim. Podczas działań projektowych zmianie uległa przestrzeń miejska, ale też zmieniła się postawa uczestników i mieszkańców. Młodzież doświadczyła, że może wpływać na środowisko lokalne, a mieszkańcy poprzez „oddane” słowa stali się współtwórcami muralu.

                  mrp_0.jpg