KONFERENCJE

NASZE:

Debata "Wojna  światów", 10 września 2010
Muzeum Józefa Piłsudskiego i Dom Spotkań z Historią, Warszawa

Debata towarzyszyła wystawie zorganizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego zatytułowanej Wojna światów (prezentowanej na Krakowskim Przedmieściu od 15 do 30 sierpnia 2010 r.). W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego; prof. dr hab Janusz Odziemkowski - historyk; prof. dr hab. Grzegorz Nowik - kurator wystawy Wojna Światów; prof. dr hab. Aleksandra Leinwand - historyk; Wojciech Markert - historyk, autor monografii pułków Wojska Polskiego walczących w wojnie polsko-sowieckiej oraz Konrad Paduszek - autor monografii poświęconej propagandzie w wojnie polsko-sowieckiej.

Wojna Polski z bolszewicką Rosją - geneza i przebieg konfliktu - konferencja dla nauczycieli.
14 września 2010,
Muzeum Józefa Piłsudskiego i Dom Spotkań z Historią, Warszawa

 
Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Dom Spotkań z Historią zorganizowali  konferencję edukacyjną dla nauczycieli "Wojna Polski z bolszewicką Rosją - geneza i przebieg konfliktu". W konferencji wzięli udział autorzy i współtwórcy wystawy "Wojna światów 1920": prof. Grzegorz Nowik specjalizujący się w badaniach dziejów wojny 1920 r., prof. Julia Aleksandra Leinwand z Instytutu Historii PAN, autorka książek Czerwonym młotem w orła białego,  Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919-1920 oraz Konrad Paduszek, doktorant w Instytucie Historii UW, zajmujący się propagandą polską w wojnie 1920 r., autor książki Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych WP w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Uczestnicy spotkania mieli okazję do dyskusji i zapoznania się z najnowszymi badaniami naukowców zajmującymi się od lat dziejami wojny 1920 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane pakiety materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich.

Dwa obrazy narodowej epopei, 9 listopada 2011, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Dom Spotkań z Historią w Warszawie

 
Muzeum Józefa Piłsudskiego zorganizowało dyskusję panelową poświęconą dwóm wizjom Bitwy Warszawskiej: Fakty  i  mity – DWA OBRAZY NARODOWEJ EPOPEI film Jerzego Hoffmana 1920. Bitwa Warszawska i książka Grzegorza Nowika Wojna Światów. 1920. Bitwa Warszawska. Współorganizatorami spotkania byli: Dom Spotkań z Historią,  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Przy licznie zgromadzonej publiczności w dyskusji udział wzięli m. in.: dr Marek Tarczyński, ppłk dr Juliusz Tym, red. Tadeusz Górny, Konrad Paduszek oraz  prof. Grzegorz Nowik. Film Jerzego Hoffmana i książka Grzegorza Nowika stały się okazją do refleksji historycznej nie tylko o wydarzeniach wojny 1920 roku, ale również o sposobie przekazywania wiedzy z tym związanej współczesnemu widzowi i czytelnikowi. Cytując słowa dr Marka Tarczyńskiego …wraca zainteresowanie wojną roku 1920, wraca w obliczu zbliżającego się stulecia tej wojny. Dopiero dzisiaj próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym była ta wojna dla Polski, a czym dla Rosji bolszewickiej, co miała przynieść, jaki jest jej wymiar?
Bitwa Warszawska 1920 roku przeszła do narodowej legendy, obrosła mitami, które z jednej strony utrwalają w społeczeństwie ówczesną rzeczywistość historyczną, a z drugiej strony się z nią mijają. Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać o motywach działania pokolenia walczącego o wolność i granice Rzeczypospolitej. Dlatego też przywołując słowa Tadeusza Górnego: Oba dzieła  - książka i film - są tylko pretekstem do rozmowy o tym, jak działać po to, żebyśmy pamiętali i żeby nasza pamięć była pamięcią historyczną, ale nie taką, o której się bardzo często mówi, że nic się tak szybko nie zmienia, jak historia...

 

Pobierz zapis dyskusji

BYLIŚMY:

Współcześni polscy muzealnicy mają to szczęście, że na ich oczach – i przy ich współudziale – zmienia się krajobraz naszych muzeów. Powstają nowe muzea, a wiele placówek z długoletnią tradycją reformuje się od podstaw. Muzea stają się coraz bardziej przyjazne zwiedzającym, a poza tradycyjnymi funkcjami gromadzenia, konserwowania i eksponowania zbiorów stawiają coraz większy nacisk na edukację i zastosowanie nowoczesnych technologii. Tradycyjne świątynie na naszych oczach stają się forami – miejscami spotkań, rozmów i ciekawego spędzania czasu. Aby nadążyć za tą zmianą i brać w niej czynny udział, muzealnicy muszą się nieustannie dokształcać, spotykać, rozmawiać i współpracować. Poniżej zamieszczamy listę szkoleń i konferencji, w których wzięliśmy udział w 2011 roku, z nadzieją, że może się ona stać dla innych inspiracją.

KONFERENCJE

Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji, 15-17 września 2011, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Konferencja poświęcona ważnemu tematowi: jak pokazywać historię w muzeach. Bardzo udane spotkanie dzięki wielu interesującym referatom, gościnności bydgoszczan oraz burzliwej dyskusji dotyczącej roli muzeów w dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości społecznej, do której się nieco przyczyniliśmy i która zdominowała także rozmowy kuluarowe. W czasie sesji referatowych była natomiast okazja, żeby poinformować o naszym Programie Teatralnym „Pies i Wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych” jako przykładzie realizowania misji muzeum poza jego murami (a nawet przed ich wzniesieniem…).

Zarządzanie zbiorami muzeum - cykl wykładów polsko-brytyjskich zorganizowany w ramach  Akademii Zarządzania Muzeum, listopad – grudzień 2011, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Niezwykle ważne spotkanie z wybitnymi specjalistami muzealnymi z Wielkiej Brytanii, kraju, który od lat przoduje w praktyce i teorii muzealnictwa światowego. Freda Matassa zaprezentowała rewolucyjne na naszym gruncie podejście do zarządzania kolekcją muzealną. Jennifer Mundy (Tate Gallery) mówiła o badaniach naukowych jako jednym z najważniejszych zadań muzeum, obejmujących wszystkie dziedziny jego działalności. Marie Bak Mortensen (Tate Gallery) pokazała niezwykle inspirujące przykłady współpracy międzymuzealnej w Wielkiej Brytanii, zaś profesor Jack Lohman (Museum of London) zdradził nam w niezwykle sugestywny sposób sekrety udanego pozyskiwania funduszy na cele muzealne: kto był, dowiedział się jak "dopieszczać" donatorów i przy której części obiadu należy poprosić o tytułowy milion. Wszystkie wykłady utwierdziły nas w przekonaniu, jak wiele możemy skorzystać z wyglądania poza nasze lokalne muzealne podwórko. 

VI Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych, 13 grudnia 2011, Sala Balowa Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich
Każdy, kto chociaż raz miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Edukatorów Muzealnych utwierdzi się w przekonaniu, że edukacja jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin polskiego muzealnictwa. Potwierdziła to tegoroczna konferencja, a szczególnie wystąpienia osób odbywających zagraniczne staże w ramach Akademii Zarządzania Muzeum. Nie ma co ukrywać, że zdjęcia ogromnych i bogato wyposażonych przestrzeni edukacyjnych w angielskich i niemieckich muzeach wzbudziły naszą zazdrość, a jednak okazało się, że w warstwie merytorycznej i koncepcyjnej jesteśmy równie dobrzy, a czasem nawet lepsi. Nie znaczy to oczywiście, że mamy osiąść na laurach: dofinansowanie edukacji w prezentowanych muzeach jest prostą konsekwencją traktowania jej jako jednej z najważniejszych dziedzin działalności instytucji, równoważną z gromadzeniem i badaniem kolekcji, eksponowaniem etc. W tej dziedzinie w Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia, co dosadnie pokazują doświadczenia wielu uczestników Forum, którymi dzielili się z nami w czasie dyskusji ogólnej i prywatnych rozmów. Potwierdza ten fakt także Raport o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce, z którego drugą częścią zapoznaliśmy się w czasie konferencji.  
Jeszcze jedno zdanie, aby zachęcić przyszłych uczestników: konferencje Forum są nie tylko miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, integracji środowiska edukatorów, ale są przede wszystkim kapitalną okazją do czerpania inspiracji dla własnych działań edukacyjnych. 

Zacznij od słowa ZAchęty – promocja i marketing w instytucjach kultury, sesja referatowa zorganizowana w ramach dnia otwartego Jestem ZA, czyli jak upowszechniać i otwierać, 12 grudnia 2011, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Warszawska Galeria Zachęta wyszła pod koniec roku z ciekawą inicjatywą wymiany doświadczeń w zakresie marketingu instytucji kultury. W czasie wprowadzającego wystąpienia Leszek Safiej przekonywał nas, że wbrew opinii tradycjonalistów marketing nie tylko przystoi kulturze, ale jest wręcz niezbędnym elementem działania nowoczesnej instytucji kultury, wspomagając realizację jej misji. Tezę tę potwierdziły wystąpienia pań  Eweliny Czechowicz (MOCAK) i Martyny Sztaby (Muzeum Sztuki w Łodzi), które zaprezentowały przykłady bardzo przemyślanych i udanych strategii marketingowych własnych instytucji. Kolejnym punktem programu było wystąpienie dotyczące marketingu narracyjnego, nowego i coraz popularniejszego trendu kreowania marki. Teoretyczne podstawy przedstawiła dr Anna Waligórska, a jako przykład praktycznego wykorzystania takiej strategii Barbara Gołębiowska przedstawiła nasze muzeum. Gratulujemy inicjatywy i mamy nadzieję na kontynuację!

SZKOLENIA

Gry planszowe w instytucji kultury, 30 czerwca - 01 lipca 2011, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
Mieliśmy przyjemność już drugi raz uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez zespół Dynamiki Ekspozycji z Małopolskiego Instytutu Kultury i po raz kolejny był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Tym razem zajmowaliśmy się grami planszowymi i możliwością ich wykorzystania w działalności muzealnej. Kto do tej pory kojarzył gry planszowe głównie z chińczykiem i warcabami, mógł się przekonać, jak bardzo był w błędzie. Karol Madaj i dr Tomasz Ginter z IPN (autorzy gier Kolejka i 303) oraz Piotr Idziak i Sebastian Wacięga z MIK (autorzy gry Chłopska Szkoła Biznesu) pokazali nam, jak niezwykle ciekawe, angażujące i różnorodne są współczesne planszówki oraz jak doskonale można je wykorzystać w edukacji muzealnej. Jak zwykle na warsztatach w MIK-u, było równie dużo praktyki: trudno powiedzieć, czy lepszą zabawą było wcielanie się w role tkaczy, piekarzy i kowali (turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu) czy wymyślanie własnych muzealnych gier. A po niezwykle inspirujących warsztatach jest jeszcze magiczny Kraków. Kto uczestniczył w warsztatach, wie, że było warto, kto nie był niech jedzie przy najbliższej okazji!

Szkoła i muzeum – dobre „sąsiedztwo”, 6 grudnia 2011, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
Prawie każde muzeum ma dzisiaj program „lekcji muzealnych” dla szkół. Jakże często tworzymy jednak ich scenariusze w oderwaniu od aktualnej wiedzy o szkole, jej potrzebach i zasadach działania. Kolejne znakomite warsztaty w MIK-u udowodniły, że „Nowa Podstawa Programowa” nie jest taka straszna jak ją malują – co więcej, daje ona muzeom spore i wdzięczne pole do popisu. Zamiast dublować szkołę w przekazywaniu „twardej” wiedzy, uczmy jak ją efektywnie zdobywać i wykorzystywać. Zarażajmy pasją, stawiajmy pytania, pokazujmy wartość pracy w grupie, promujmy samodzielność, pomagajmy odnaleźć indywidualne talenty – tym możemy pomóc nie tylko szkole, ale przede wszystkim naszym młodym gościom.