Sala Tradycji Centrum Dialogu "Kostiuchnówka"

Tablica informacyjna w dwóch językach przy drzwiach wejściowych do Sali Tradycji w Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”.

 

 

 

 

 

 

Jedną z form uczestnictwa naszego Muzeum w działaniach na Wołyniu jest czynna współpraca (a także honorowy patronat) przy tworzeniu Sali Tradycji na terenie Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”. Salę uroczyście otwarto podczas XV-letniej Harcerskiej Służby na Wołyniu.

Sala Tradycji powstała dzięki współpracy jako wspólna inicjatywa Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nasza „wspólna” Sala nie jest gotowym, zakończonym przedsięwzięciem, lecz ma zapoczątkować  przyszły rozwój działalności edukacyjnej oraz wystawienniczej.

 

Fragment ekspozycji Sali Tradycji - gablota z elementami  wyposażenia z okresu I wojny światowej. Manierki austriackie: model 1907 i model 1912 (wzory używane w Legionach Polskich), lornetka niemiecka z 1908 roku, gwizdek oficerski, oryginalna Karta Wojskowa żołnierza Legionów z 1916 roku. Na półce poniżej widoczna skrzynka na taśmę z amunicją do karabinu maszynowego Schwarzlose, puste korpusy granatów austriackich.

W przyszłości ta muzealna ekspozycja ma wspierać działalność edukacyjną Centrum, pozwalając  zwiedzającym zapoznać się z wydarzeniami z okresu I wojny światowej i historią Legionów Polskich. W Sali Tradycji można podziwiać oryginalne eksponaty z okresu I wojny światowej (niejednokrotnie odnajdywane podczas prac porządkowych na cmentarzach i pobojowiskach legionowych przez harcerzy), a także pamiątki związane z współpracą Polaków  i Ukraińców oraz tradycjami harcerskimi na Wołyniu. Treścią ekspozycji jest więc nie tylko historia, ale także „współczesność” polsko–ukraińskiej współpracy.

Fragment ekspozycji „Bitewny pył z kostiuchnowskich lasów”. Jednym ze śladów ciężkich walk z 4–6 lipca 1916 roku są odnajdywane do dziś dziesiątki łusek po nabojach wystrzelonych przez walczące strony.

Ekspozycja (także podpisy pod eksponatami) jest przygotowana w dwóch językach – polskim i ukraińskim, aby mogła służyć zarówno Gospodarzom tych terenów, jak i ich gościom. Honorowym „kustoszem” Sali Tradycji jest Łukasz Suska - pracownik naszego Muzeum. 

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w powstaniu tej inicjatywy w miejscu tak istotnym dla polskiej historii I wojny światowej i historii walk o Niepodległość. Bitwa pod Kostiuchnówką w dniach 4–6 lipca 1916 była największą bitwą Legionów Polskich, a także największa polską bitwą I wojny światowej.

Najcenniejsze znalezisko z terenu pobojowiska kostiuchnowskiego, odnaleziony na Reducie Piłsudskiego nieśmiertelnik (wzoru austriackiego). Wewnątrz przez ponad 90 lat w ziemi zachowała się kartka z wpisem żołnierza Legionów Polskich. Po lewej stronie kartki znajdują się podstawowe dane żołnierza Filipa Rokosza, po prawej zapisano najprawdopodobniej adres rodziny którą należało powiadomić w razie śmierci. Odnalezione wewnątrz nieśmiertelnika informacje okazały się pomocne w weryfikacji danych archiwalnych na temat legionisty Filipa Rokosza.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”:kostiuchnowka.eu.

Autorzy fotografii: Kaja Drąg, Łukasz Gołek, Grzegorz Kędzia, Alla Suska, Łukasz Suska, Marcin Szmaja, Centrum Dialogu „Kostiuchnówka”.​