II Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu

II Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczyciela Historii, odbyło się tydzień po pierwszych urodzinach Klubu. Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Dla Pierwszej Damy, pedagoga i działaczki harcerskiej, potrzeba promowania edukacji patriotycznej i obywatelskiej, którą stara się realizować Klub, jest szczególnie ważna. Spotkanie odbyło się przy wsparciu finansowym Fundacji PKO Banku Polskiego, która jest Partnerem Strategicznym Klubu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo „Mówią Wieki”. W spotkaniu wzięło udział 90 osób.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęła wizyta w Pałacu Prezydenckim. Wizyta w tak ważnym miejscu na mapie Warszawy i całej Polski była dla wszystkich szczególnym wydarzeniem. Oficjalna inauguracja spotkania uroczystość miała miejsce w Bibliotece Narodowej.

ZDJ_9267.jpgPo inauguracji wykłady historyczne wygłosili profesor Włodzimierz Suleja oraz profesor Leszek Moczulski. Obydwa dotyczyły historii Legionów, czym chcieliśmy podkreślić kończący się już rok Stulecia Legionów Polskich – motyw przewodni działań Muzeum w ciągu ostatnich miesięcy. Wykłady przypomniały historię formowania się Legionów oraz wynikający z geniuszu strategicznego Józefa Piłsudskiego sposób ich wykorzystania, jako elementu podniesienia znaczenia sprawy polskiej podczas I wojny światowej.

Uroczysta inauguracja zakończyła się koncertem kameralnym na akordeon i wiolonczelę w wykonaniu profesorów Tomasza Strahla i Klaudiusza Barana z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Koncert był pięknym dopełnieniem części oficjalnej. Po ostatnich nutach Le Grand Tango, artyści zebrali gromkie brawa, i przyszedł czas na część nieoficjalną. Nauczyciele chętnie korzystali z możliwości krótkiej rozmowy z Krzysztofem Jaraczewskim, a także zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z nim oraz z prelegentami i artystami.

Drugi dzień upłynął pod znakiem warsztatów. Po śniadaniu uczestnicy rozdzielili się na trzy grupy. Każda z nich uczestniczyła w trzech sesjach warsztatowych. „Nowoczesne media w edukacji historycznej” to warsztaty prowadzone przez Barbarę Gołębiowską, Kierowniczkę Działu Edukacji. Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy, w jaki sposób można zachęcić uczniów do aktywnej nauki historii, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i wykorzystując środki multimedialne – internetowy Wykaz (który odnotował już ponad 2 miliony odsłon), interaktywną Mapę Legionów oraz grę. drugą propozycją były warsztaty „Muzeum marzeń nauczyciela historii” prowadzone przez Beatę Nessel-Łukasik, pracującą w Dziale Edukacji, oraz Annę Osiadacz, Kierowniczkę Działu Promocji i Komunikacji. Celem tych warsztatów była konsultacja naszej przyszłej oferty edukacyjnej z nauczycielami. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie przedstawić swoje propozycje tematów lekcji, które chcieliby realizować w naszym Muzeum. Chcieliśmy również wysondować, w jakim terminie grupy szkolne będą nas najchętniej odwiedzać. Warsztaty i wnioski z dyskusji pozwolą nam na przygotowanie możliwie najlepszej oferty edukacyjnej w momencie otwarcia Muzeum w listopadzie 2017 roku. Naszą trzecią propozycją były warsztaty „Co nowego w edukacji”. Tym razem to nie pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia. Podczas warsztatów wystąpili nauczyciele – zwycięzcy konkursu „Lekcja z Legionów” zakończonego w czerwcu 2014 roku, którego zadaniem było stworzenie i realizacja projektu edukacyjnego na temat Legionów Polskich (1914-1918).

ZDJ_9784.jpgŻywe dyskusje po wystąpieniach pokazały, że nasz pomysł warsztatów dla nauczycieli prowadzonych przez nauczycieli był trafiony. Nawet po zakończeniu zajęć uczestnicy rozmawiali między sobą, zadawali pytania prowadzącym, wymieniali się numerami telefonów, by podtrzymać kontakty. Inicjowanie takiej integracji w środowisku i wymiany doświadczeń jest dla nas najważniejszym celem działalności Klubu Nauczyciela Historii.

Rozmowy wypełniały również przerwę kawową i obiadową. Wielu nauczycieli przyjechało do Warszawy dwójkami lub trójkami – pracując razem w tej samej szkole lub w zespole szkół. Z radością i satysfakcją obserwowaliśmy, że grupki te stawały się coraz większe, a rozmowy coraz swobodniejsze i bardziej przyjacielskie.