przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 

IV Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu

14 i 15 października gościliśmy w Zakopanem uczestników IV Ogólnopolskiego Spotkania Członków Klubu Nauczyciela Historii. Rok 2016 to 150. rocznica urodzin Bronisława Piłsudskiego - niezwykłego badacza i podróżnika, którego historia i dokonania pozostają w cieniu życia jego brata, Józefa. Wokół tej postaci zogniskowały się wydarzenia w trakcie spotkania. Uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Alfreda Majewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat życia i dokonań etnografa oraz wystąpienia Kierownka Działu Zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Romana Olkowskiego, opowiadającego historię odnalezionego portretu Bronisława. Po inaugruacji zwiedziliśmy ekspozycję "Bronisław Piłsudski - niezwykły brat Marszałka" w Wilii Okszy oraz Dom pod Jedlami - miejsce na codzień niedostępne dla indywidualnych zwiedzających. Pierwszy dzień spotkania zakończył się kolacją, która była okazją do odpoczynku i wymiany doświadczeń. Drugi dzień spotkania to czas warsztatowy - nauczyciele uczestniczyli w wybranych warsztatach poświęconych edukacji historycznej, które odbywały się w Wilii Kolibie oraz Galerii Hasiora.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu i mamy nadzieję na liczny udział w kolejnych inicjatywach Klubu!

Partnerem spotkania jest Muzeum Tatrzańskie.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Partnera Strategicznego Klubu - Fundacji PKO Banku Polskiego.