przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 

Klub Nauczyciela Historii

 

Klub działa przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od października 2013 roku. Zrzesza nauczycieli historii z całej Polski wspierając ich w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej poprzez organizacje spotkań, warsztatów i konkursów oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz merytorycznych. Celem Klubu jest budowa otwartego na wymianę doświadczeń zawodowych środowiska pedagogów nauczających historii w sposób ciekawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Członkostwo w Klubie jest całkowicie bezpłatne. Aby dołączyć do Klubu prosimy o przesłanie maila na adres: klub@muzeumpilsudski.pl. Otrzymają Państwo deklarację członkowską, którą należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres biura Muzeum w Warszawie.

O tym co aktualnie dzieje się w Klubie przeczytają Państwo w aktualnościach>>

Partnertem strategicznym Klubu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.