_mg_5893.jpg

 

Klub działa przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od października 2013 roku. Zrzesza nauczycieli historii z całej Polski wspierając ich w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej. Celem Klubu jest budowa otwartego na wymianę doświadczeń zawodowych środowiska pedagogów nauczających historii w sposób ciekawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Do Klubu należą nauczyciel z całej Polski oraz ze szkół polinijnych ze wszystkich poziomów nauczania. Aktualnie Klub liczy 328 nauczycieli. Członkowie Klubu regularnie otrzymują materiały edukacyjne. Mogą również ubiegać się o patronat honorowy Muzeum nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami.

Dla nauczycieli zrzeszonych w Klubie organizujemy:

  • cykliczne spotkania
  • warsztaty poszerzające wiedzę na temat nowoczesnych form dydaktycznych
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

 

Członkostwo w Klubie jest całkowicie bezpłatne. Aby dołączyć do Klubu prosimy o przesłanie maila na adres: klub@muzeumpilsudski.pl. Otrzymają Państwo deklarację członkowską, którą należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres biura Muzeum w Warszawie.

 

 

Partnertem strategicznym Klubu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.