przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówk

 

Honorowy patronat Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
nad wydarzeniami o charakterze edukacyjnym.

 

Jednym z celów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest budowanie wokół niego społeczności osób związanych z Muzeum i angażujących się w realizowane przez niego przedsięwzięcia. Szczególnie ważną dla zespołu Muzeum grupą są nauczyciele i osoby związane z edukacją, pełne pasji, realizujące projekty upowszechniające wiedzę o Józefie Piłsudskim, jego czasach oraz znaczeniu niepodległości, budowy Państwa, patriotyzmu i obywatelskości w przeszłości oraz współcześnie. Jest dla nas ogromną radością śledzić Państwa inicjatywy edukacyjne podejmowane zarówno w mikro, jak i makro skali. Pragniemy też, aby objęcie Państwa projektu patronatem Muzeum było wstępem do budowania długotrwałej, dwukierunkowej relacji pomiędzy Państwem a Muzeum.

Regulamin przyznawania honorowego patronatu>>

Wniosek o objęcie honorowym patronatem>>

 

Wydarzenia objęte patronatem Muzeum.

23.03.2017 Finał konkursu "...byście wyrośli na wolnych ludzi"

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się finał wojewódzkiego konkursu "...byście wyrośli na wolnych ludzi" - współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości. Tegoroczna, piąta już edycja konkursu o Marszałku Piłsudskim, z racji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę miała zachęcić młodzież do samodzielnego definiowania oraz obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego. Forma prac konkursowych była dowolna, uczestnicy wykonali zdjęcia, prezentacje multimedialne, plakaty, szkice, płaskorzeźby, obrazy a także eseje, opowiadania i wiersze. Jury wyłoniło zwycięzców ze 147 uczestników konkursu.

 

3.04.2017 – Gala finałowa III miejskiego konkusu wiedzy o Józefie Piłsudskim.

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie 322 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa III Miejskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Konkurs skutecznie został wpisany w edukacyjny pejzaż miasta Tarnowa. W szkolnych eliminacjach konkursu uczestniczyło około 300 uczniów z 21 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa (Szkoły Podstawowe – 4, Gimnazja – 7 , Szkoły Ponadgimnazjalne – 10).

Po eliminacjach szkolnych i finale konkursy w części dotyczącej plakatu, prezentacji multimedialnej oraz testu wiedzy zostało wyłonionych 10 laureatów.

Podsumowanie konkursu>>