przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 

Relacja z inauguracji Klubu 18 – 19 października 2013 r.

W połowie października odbyło się w Warszawie spotkanie inicjujące działalność Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Trwało ono dwa dni: pierwszy z nich był uroczysty i oficjalny, drugi miał charakter bardziej swobodny i integracyjny.

 

Pierwszego dnia od godziny 11.00 w Ośrodku Szkoleniowym PKO BP czekali na Gości pracownicy MJP na stanowisku recepcyjnym. Po zakwaterowaniu w pokojach i zjedzeniu obiadu o godzinie 14.00 uczestnicy spotkania wyruszyli autokarami do Belwederu. O tej samej godzinie do Belwederu weszli Goście honorowi, którzy zostali oprowadzeni po gabinecie Marszałka przez wicedyrektora Muzeum, prof. Grzegorza Nowika.

 

O godzinie 15.15 w Sali Zielonej w Belwederze rozpoczęła się uroczysta inauguracja Klubu Nauczyciela Historii. Jako pierwsza w imieniu gospodarzy zabrała głos pani Emilia Błaszak, Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta. Powitała ona zgromadzonych Gości i odczytała list Pierwszej Damy Anny Komorowskiej, skierowany do uczestników spotkania. Prowadzenie spotkania zostało przekazane następnie Barbarze Gołębiowskiej, kierownikowi Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nastąpiło oficjalne powitanie gości honorowych: p. Jacka Millera, Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Jacka Rusieckiego, prezesa Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, wykładowców: profesorów Henryka Samsonowicza i Janusza Odziemkowskiego. Na ręce obecnej na spotkaniu pani Magdaleny Trąbińskiej zostały skierowane podziękowania dla Mecenasa spotkania, Fundacji PKO Banku Polskiego, a szczególnie dla  Prezesa Fundacji PKO Banku Polskiego Pani Urszuli Kontowskiej oraz Prezesa PKO Banku Polskiego pana Zbigniewa Jagiełły.

 

Po powitaniu zgromadzonych nauczycieli odczytano list dyrektora Muzeum, Krzysztofa Jaraczewskiego, skierowany do uczestników spotkania. Następnie w imieniu dyrekcji Muzeum głos zabrał wicedyrektor prof. Grzegorz Nowik.

 Po zakończeniu części wprowadzającej profesor Henryk Samsonowicz wygłosił wykład inaugurujący pod tytułem „Historia jest ważna”. Tytuł wykładu nie został wybrany przypadkowo, był on bowiem także mottem spotkania. Profesor mówił o znaczeniu pamięci w budowaniu społeczeństwa i narodu, będącej fundamentem jego samostanowienia. Nawiązał do filarów owej pamięci z czasów średniowiecza, takich jak chrzest Polski, a także o tych momentach dziejowych i zjawiskach, które mogą być podstawą narodowej dumy, jak pokojowe współżycie wielu nacji i religii w wielonarodowej Rzeczpospolitej. Kolejny wykład profesora Janusza Odziemkowskiego  poświęcony był procesowi odbudowy państwa polskiego w latach 1918 – 1922, widzianej z perspektywy małych ośrodków miejskich i wsi. Przez nakreślenie sylwetek polskich rekrutów: z roku 1918 (wcielanego niekiedy przymusowo do armii, często analfabetę nieidentyfikującego się z odrodzonym państwem) oraz 1920 (zdyscyplinowanego żołnierza o wysokim morale i determinacji) profesor ukazał skalę i znaczenie ogromniej pracy edukacyjnej dokonanej w pierwszych latach niepodległości.

 

Po wykładach nastąpiła przerwa kawowa, w czasie której goście mieli okazję obejrzeć pokaz pamiątek ze zbiorów Muzeum, związanych z historią PKO Banku Polskiego: plakatu Wacława Siemiątkowskiego „P.K.O. Pewność i zaufanie” z 1935 r., blaszanej skarbonki P.K.O. "Chcesz być pewnym jutra - oszczędzaj dziś" z ok. 1925 r. oraz książeczki oszczędnościowej założonej przez Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu za walkę ze szpiegostwem w 1929 r. Wystawa, o której opowiadali Gościom pracownicy Muzeum: Małgorzata Basaj, Katarzyna Rogala i Andżelika Dłuska, wzbudziła duże zainteresowanie.

 

Po przerwie goście mieli okazję wysłuchać recitalu artystów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Duet Mateusz Stankiewicz grający na akordeonie i Jacek Dziołak na klarnecie wykonali „Preludium, fugę i wariacje h-moll” Cesara Francka oraz „Preludia taneczne” Witolda Lutosławskiego.

 

Koncert zakończył uroczystość w Belwederze. Po wyjściu z pałacu uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie udali się na uroczystą kolację do restauracji „Obsessja” w Hotelu Belwederskim. Uroczysta ale i serdeczna atmosfera przy posiłku pozwoliła na nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy nauczycielami oraz pracownikami Muzeum. W czasie długich i ciekawych rozmów w przyjaznej atmosferze mieliśmy okazję wysłuchać opowieści o pracy nauczycieli, problemach z jakimi na co dzień się stykają, ale także o ich potrzebach i marzeniach.

Kolacja była finałem pierwszego dnia spotkania, a po jej zakończeniu goście zostali odwiezieni autokarami do hotelu.

 

Drugi dzień inauguracji rozpoczął się śniadaniem w hotelu, po którym goście zostali zaproszeni na trzy 45-minutowe panele prowadzone w systemie wymiennym przez pracowników Muzeum w salach wykładowych Ośrodka Szkoleniowego PKO Banku Polskiego. Pierwszy panel, prowadzony przez kierownika Działu Edukacji Barbarę Gołębiowską, poświęcony był prezentacji Muzeum, zaproszeniu do realizowanych przez nie projektów edukacyjnych (jak projekt „Barwy Nieobojętne” dla młodzieży i portal internetowy www.mieszkancyspod11.pl dla dzieci) oraz prezentacji planów działalności Klubu do czerwca 2014 roku. Uczestnicy zostali w szczególności zaproszeni do udziału w konkursie na projekt edukacyjny związany ze stuleciem Legionów Polskich w 2014 roku. Kolejny panel prowadził kierownik Działu Promocji i Komunikacji Muzeum, Artur Matys. Zaprosił on uczestników spotkania do udziału w akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”, organizowanej przez Muzeum z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Projekt, polegający na ogólnopolskiej akcji wysyłania kartek z okazji 11 listopada, został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników, którzy w przeważającej części zgłosili do niego swój akces, zamawiając 20 000 kartek  do swoich szkół. Celem trzeciego panelu, prowadzonego przez Annę Osiadacz i Michała Janika, było wypracowanie z nauczycielami za pomocą metod warsztatowych mapy potrzeb i oczekiwań związanych z działalnością Klubu Nauczyciela Historii.

 

 Po zakończeniu paneli Goście zostali przewiezieni autokarami do siedziby Muzeum w Sulejówku, gdzie w dwóch grupach zostali oprowadzeni po Dworku „Milusin” i otaczającym go ogrodzie, a także zjedli obiad. Po zakończonym zwiedzaniu i posiłku nastąpiło uroczyste zakończenie spotkania. W imieniu dyrekcji Muzeum podziękował nauczycielom za udział w spotkaniu profesor Grzegorz Nowik. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przed Dworkiem pracownicy Muzeum wręczali Gościom indywidualnie zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniu, a także prezent: książki „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego” W. Jędrzejewicza i J. Ciska w pamiątkowych torbach. Po ciepłym i serdecznym zakończeniu spotkania, w czasie którego usłyszeliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii o spotkaniu i idei Klubu, uczestnicy zostali odwiezieni autokarami na dworce Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia.