Przesłanie

Z przemówienia Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, podczas uroczystości związanych z przyłączeniem Suwalszczyzny do Rzeczpospolitej. 13 września 1919 r.