Wystawa stała

Konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy

Międzynarodowy konkurs został ogłoszony 20 listopada 2014 r. Do rywalizacji przystąpiło trzynaście zespołów, spośród których sześć złożyło prace konkursowe. Projekty oceniał sąd konkursowy obradujący pod przewodnictwem prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, w którego skład weszli: Janusz Byszewski, Sławomir Idziak, Krzysztof Jaraczewski, Radosław Kacprzak, dr Ewa Klekot, dr hab. Piotr Majewski (przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Allan Starski, Wojciech Tomczyk (przedstawiciel Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego), Marcelo Andino Velez i Jakub Woynarowski.

Sąd zdecydował o przyznaniu I Nagrody, dwóch równorzędnych III Nagród oraz jednego wyróżnienia pieniężnego. Laureatem I Nagrody zostało konsorcjum firm WXCA, Ralph Appelbaum Associates, Platige Image. Dwoma laureatami III Nagrody zostały firmy Deco-Bau i Nizio Design International. Wyróżnienie zostało przyznane konsorcjum firm: Pracownia konserwacji zabytków Arkona i Biuro projektów PKZ Arkona.

Zdaniem sądu konkursowego wyłoniona w konkursie koncepcja „spełnia większość wymogów stawianych wystawie stałej. Projekt ten wypełnia i rozwija wytyczne konkursowe oraz harmonizuje trzy najważniejsze cele wystawy: poddawany stałej interpretacji historycznej i emocjonalnej przekaz treściowy; przyjazną formę przestrzenną ekspozycji, pozwalającą na budowę opracowanych narracji poszczególnych fragmentów; wskazuje znaczenie oryginalnych eksponatów muzealnych w kontekście innych metod prezentacji, w tym multimedialnych i rekonstrukcyjnych. Uznano także, że projekt proponuje rozwiązania sprzyjające edukacji i aktywności zwiedzających.

 

(…) historycy, przy wsparciu zewnętrznych konsultantów, przez wiele lat pracowali nad kształtem scenariusza wystawy stałej, który posłużył jako podstawa w procedurze konkursowej. Ostatecznego jednogłośnego wyboru dokonało szerokie grono jury złożone z ekspertów z wielu dziedzin. Przeważyło przede wszystkim to, że projekt oparty jest na autentycznych eksponatach, co koresponduje z charakterem naszego dworku i pozwala na autentyczny kontakt z historycznymi muzealiami.

Krzysztof Jaraczewski – członek jury, architekt, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w latach 2008-2017

 

Właściwie tylko w tamtej pracy znalazłam bardzo przemyślaną troskę o człowieka i miejsce, w którym on może uczestniczyć w muzeum jako miejscu dialogu, gdzie nie tylko słucha się wykładu wygłaszanego z katedry na jakiś temat, ale gdzie można do pewnego stopnia samemu współtworzyć treści, a przede wszystkim gdzie nie jest się skrępowanym dyscypliną jednakowego przekazu.

dr Ewa Klekot – członek jury, antropolożka i tłumaczka

Po rozstrzygnięciu konkursu autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac, tzn. konsorcjum WXCA, Ralph Appelbaum Associates i Platige Image oraz Deco-Bau zostali zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 26 sierpnia 2015 r. Komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm WXCA, Ralph Appelbaum Associates i Platige Image.


Projekt wystawy

Umowa na zaprojektowanie wystawy stałej i pełnienie nadzorów autorskich nad jej wykonaniem została podpisana w dniu 9 lutego 2016 r. W pierwszym etapie prac konsorcjum projektowe wspólnie z zespołem kuratorskim Muzeum przygotowało koncepcję pokonkursową. Kolejnym etapem prac było opracowanie projektu szczegółowego. Proces projektowania został zakończony z chwilą zaakceptowania i odebrania w dniu 23 października 2017 r. kompletnego projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej.

Wystawa będzie chronologiczno-tematyczną opowieścią, podzieloną na sześć galerii, z których pięć („Ziuk”, „Wiktor”, „Komendant”, „Naczelnik”, „Marszałek”) poświęconych zostanie poszczególnym etapom życia i działalności Józefa Piłsudskiego, tłumacząc jego wybory życiowe i polityczne, a szósta („Symbol”) odnosić się będzie do pamięci o nim, pozostawionego przez niego dziedzictwa, a także istniejących wokół jego postaci mitów i symboli. Całość ma też ukazywać wartości, którymi kierował się Piłsudski, bliskie mu idee, aprobowane przez niego wzory zachowań i postaw społecznych. W trosce o komunikatywność i rzetelność przekazu autorzy scenariusza równie wiele uwagi poświęcili przejrzystemu prezentowaniu kluczowych wydarzeń, osób i miejsc z dziejów Polski w XIX i XX w. oraz nakreśleniu obrazu burzliwej epoki, w której przyszło działać Józefowi Piłsudskiemu.

Ta historia, którą opowiada muzeum, jest historią skomplikowaną, wielowątkową i trudną. Wydaje mi się, że logiczności i czytelność przedstawiania całej historii jest najbardziej istotna. […] Wierzę, że ten projekt ma wyjątkową szansę to przedstawić w sposób zrozumiały.

Krzysztof Jaraczewski – członek jury, architekt, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w latach 2008-2017


Amerykańska firma Ralph Appelbaum Associates ma 35 lat praktyki w tworzeniu muzeów oraz wystaw na całym świecie (ok. 500 realizacji), posiada przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Londynie, Pekinie, Berlinie i Moskwie. Firma zrealizowała obiekty w 33 krajach na sześciu kontynentach.


Polska pracownia architektoniczna WXCA jest autorem m.in. budynków nowego kompleksu muzealnego w warszawskiej Cytadeli, pawilonu Miejsca Pamięci w Palmirach, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, uznanego za najlepszy obiekt użyteczności publicznej w Europie 2015, oraz zwycięskiej koncepcji w międzynarodowym konkursie na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki w estońskim Pärnu.


Platige Image to utytułowane polskie studio kreatywne, które przygotowało m.in. animację „Miasto ruin” opracowaną dla Muzeum Powstania Warszawskiego oraz animację „Bitwa pod Grunwaldem” – dla Muzeum Narodowego w Warszawie na obchody 600. rocznicy bitwy. Jest ono również współautorem zwycięskiej koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski.