O niepodległości dla najmłodszych

 

Program O niepodległości dla najmłodszych stworzyliśmy z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, ich nauczycielach oraz rodzicach. Odpowiada na lukę w programach edukacyjnych i wychowawczych, ponieważ nie było do tej pory nowoczesnego programu z zakresu edukacji patriotycznej dla najmłodszych. Program realizowany był w latach 2011-2015.

O programie O niepodległości dla najmłodszych

„Mamo, dlaczego na naszym domu wisi dzisiaj falaga? Tato, jakie jest święto? Co to jest niepodległość?” – w dniu 11 listopada wielu rodziców, ale i nauczycieli, staje zakłopotanych w obliczu prostych pytań dzieci. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem i wspólnie z dziećmi odpowiedzieć na te pytania.

Ideą programu było wykreowanie przyjaznego dla najmłodszych świata, w którym wraz z różnymi jego bohaterami, poprzez język zrozumiały dla dzieci znajdą one odpowiedź na pytanie, czym jest niepodległość. W wyniku kompleksowego i rozłożonego w czasie działania, którego kulminacją były lekcje muzealne o charakterze partycypacyjnym, "obce" i abstrakcyjne pojęcie niepodległości stało się zrozumiałe dla dziecka, stało się częścią jego słownika. To, co na początku wydawało się „obce”, stało się „moje”.

Przebieg programu O niepodległości dla najmłodszych

W kolejnych etapach tworzyliśmy narzędzie dostosowane do potrzeb dzieci, dzięki doświadczeniom wynikającym z poprzednich etapów, badając, czy nasze założenia co do przyjętej metody i narzędzi są efektywne. Wykorzystanie kilku przystępnych dla dziecka języków (teatr, książka, multimedia, plastyka) pozwoliło na stworzenie zróżnicowanych form przekazu i pozwoliło na docieranie do odbiorcy w sposób dla niego przyjazny i zrozumiały.

I etap programu - warsztaty „Pies i wilk”, cel działania: pokazanie za pomocą metafor i alegorii (bajka) oraz aktywności parateatralnych, czym jest wolność i co się dzieje, gdy się ją traci?

Hasło przewodnie: wolność - niewola.

II etap programu – portal dla dzieci „Mieszkańcy spod 11”, cel działania: pokazanie za pomocą multimediów, do czego prowadzi zgoda i niezgoda.

Hasło przewodnie: zgoda - niezgoda.

III etap programy – książka „Nasza paczka i niepodległość”, cel działania: Pokazanie za pomocą literatury pięknej, dlaczego poznawanie historii i symboli narodowych jest ważne.

Hasło przewodnie: ważne - nieważne.

IV etap programu – lekcje muzealne „Mieszkańcy spod 11”, cel działania: zaangażowanie w bezpośrednie działanie – budowanie wspólnego domu, będącego metaforą niepodległej ojczyzny, poprzez wejście dzieci w rolę bohaterów, towarzyszących im od pierwszego warsztatu - kulminacja programu bazująca na jego doczasowych elementach.

Hasło przewodnie: moje – nie moje.

Mimo zakończenia Programu jego kontynuacja możliwa jest poza Muzeum, zarówno w szkole, jak i w domu. Poszczególne działania aktywizują dzieci i dorosłych do wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu na edukacji i zabawie. Formuła działań pozwala na różne wymiary angażowania (od czytania po działania warsztatowe w większej grupie) i zostawia przestrzeń do samodzielnego, kreatywnego działania dziecka. Program pokazuje, że znalezienie wspólnego języka z odbiorcą i angażująca formuła działań pozwalają na podejmowanie trudnych, bo abstrakcyjnych tematów (czym jest niepodległość?) z dziećmi i kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat życia.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wszystkich materiałów dostępnych online!

 

                                          Warsztaty "Pies i wilk"                                                  Mieszkańcy spod 11                   

                                     

                                      

                                          "Nasz paczka i niepodległość"                                      Lekcje "Mieszkańcy spod 11"