Zbieranie Eksponatów


Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało powołane w 2008 r. przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Muzeum jest stworzenie na terenie „enklawy historycznej” w Sulejówku – obok dworku „Milusin” – nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego. Muzeum od chwili powstania gromadzi, opracowuje i konserwuje materialne pamiątki – muzealia związane z osobą Józefa Piłsudskiego oraz z epoką, w której żył i działał Marszałek, epoką, która przyniosła ogromne przemiany historyczne, kulturowe, gospodarcze, obyczajowe, społeczne i polityczne.

Nasze zbiory i ekspozycja obejmują okres od Powstania Styczniowego (1863/1864) do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. wraz ze świadectwami pamięci o Marszałku aż po dzień dzisiejszy.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na losy Ziem Polskich i Polaków pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, walkę Narodu o Niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich oraz innych polskich formacji zbrojnych podczas I wojny światowej. Zamierzamy ukazać proces budowy od 1918 roku wolnej, suwerennej, II Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawić walkę o kształt i granice Państwa Polskiego w latach 1918–1922 oraz ukazać zaangażowanie różnorodnych instytucji i organizacji w działalność niepodległościową i ich wkład w tworzenie fundamentów i rozwój Państwa. Ważne są dla nas także dokumenty i świadectwa dokumentujące różnorodne aspekty funkcjonowania II Rzeczypospolitej, w tym życia codziennego, ukazanie ówczesnej cywilizacji i postaw społecznych.

Liczne dary przekazane dotąd naszemu Muzeum są szczególnie cennym wyrazem Państwa zaufania, za co ogromnie dziękujemy. Przyjęte eksponaty drobiazgowo opisujemy i starannie konserwujemy i przechowujemy w dobrych warunkach, by ocalić je dla przyszłych pokoleń. Chcielibyśmy zaprezentować je Państwu w nowym gmachu Muzeum otwartym w 2017 roku.

 
 
Krzysztof Jaraczewski
Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 

 


Anna Lipińska
​Pełnomocnik dyrektora ds. zbiorów

tel. (22) 842 04 25
wtorek, środa - godz. 9-17
czwartek - godz. 9-13

Łukasz Suska
Specjalista / Dział zbiorów

tel. (22) 842 04 25, wew. 106 lub 122
poniedizałek - piątek 9:00-17:00