Podpisanie umowy na zaprojektowanie wystawy stałej


 

Największy projektant przestrzeni muzealnych na świecie i wiodące polskie firmy zaprojektują wystawę stałą dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.


9 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA Sp. z o.o.  i Platige Image SA, zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej naszego Muzeum.

Umowę w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Piotra Glińskiego, oraz wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosława Sellina, podpisali dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Krzysztof Jaraczewski, oraz przedstawiciel zwycięskiego konsorcjum z firmy WXCA Sp. z o.o., Szczepan Wroński.

Przy okazji podpisania umowy na zaprojektowanie wystawy stałej minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński, powiedział:

Podpisujemy dzisiaj bardzo ważny akt dotyczący koncepcji wystawy stałej, ale bardzo zaawansowane są także prace w kierunku podpisania umowy na samą realizację Muzeum. I myślę, że na stulecie niepodległości, na to święto, które tak nierozłącznie kojarzone jest z Józefem Piłsudskim i Sulejówkiem, muzeum będzie otwarte. Progi ministerstwa są zawsze otwarte dla tego rodzaju inicjatyw, które w sposób sensowny, mądry i dobry dla Polski starają się realizować ideę dziedzictwa narodowego.

Z kolei minister Jarosław Sellin podkreślał rolę naszego Muzeum w kształtowaniu spójnej polskiej polityki historycznej:

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to dobry przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w szczytnym publicznym celu. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego i rząd polski chcą wspólnie zrealizować tę inicjatywę, ponieważ rząd i środowisko, które za nim stoi, wierzą głęboko, że polityka historyczna powinna być prowadzona systematycznie, a systematyczność musi opierać się o trwałe instytucje.

Zauważył też, że: „Polacy pytani, kto z Polaków jest najważniejszą postacią w historii, wskazują na dwie postaci XX-wieczne, Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego. Dlatego ambicją tego rządu jest stworzenie muzeów poświęconych tym dwóm postaciom. Taka jest nasza wizja, takie są nasze ambicje, chcemy uruchomić obydwie instytucje w stulecie odzyskania polskiej niepodległości.

Następnie głos zabrał dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Krzysztof Jaraczewski. Podziękował ministrom za możliwość spotkania w siedzibie MKiDN i zaznaczył:

Dla nas, dla Muzeum, jest to moment szczególnie istotny. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny krok w przygotowywaniu drugiego serca naszego Muzeum. „Pierwsze serce” to oczywiście dworek w Sulejówku, w którym żył, tworzył i pracował Józef Piłsudski. To miejsce, które przez ostatnie lata odwiedziło ponad 100 tys. gości. Odwiedzający mówili nam, że oprócz przeżywania pobytu w tym szczególnym miejscu, które nakierowuje myśli na człowieka, jakim był Józef Piłsudski, brakowało im kontekstu historycznego, żeby zrozumieć jego biografię i umiejscowić, gdzie w ich własnym doświadczeniu jest Józef Piłsudski.

A do tego najlepiej służy właśnie wystawa stała. Dlatego też nasi historycy, przy wsparciu zewnętrznych konsultantów, przez wiele lat pracowali nad kształtem scenariusza wystawy stałej, który posłużył jako podstawa w procedurze konkursowej. Ostatecznego jednogłośnego wyboru dokonało szerokie grono jury złożone z ekspertów z wielu dziedzin. Przeważyło przede wszystkim to, że projekt oparty jest na autentycznych eksponatach, co koresponduje z charakterem naszego dworku i pozwala na autentyczny kontakt z historycznymi muzealiami. Wystawa jest z kolei pretekstem do budowania programu muzeum, warsztatów edukacyjnych i akcji społecznych, mających kształtować społeczeństwo obywatelskie – te dwa „serca” mają bić po to, żeby nasz kraj miał doświadczenia, z których może czerpać, aby budować taką Polskę, jakiej chcemy. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli także Prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Jacek Rusiecki, Burmistrz Sulejówka, Arkadiusz Śliwa, członkowie jury konkursowego, przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego, zaproszeni goście z innych placówek muzealnych oraz przedstawiciele firm wchodzących w skład konsorcjum projektowego: Ralph Appelbaum,  założyciel i właściciel amerykańskiej firmy Ralph Appelbaum Associates (RAA), Timothy Ventimiglia, szef berlińskiego przedstawicielstwa RAA, które weszło w skład zwycięskiego konsorcjum, oraz Frank Forell, koordynator projektu RAA, Marta Sękulska-Wrońska, Szczepan Wroński i Krzysztof Budzisz reprezentujący pracownię WXCA, oraz Krzysztof Noworyta i Jan Pomierny z Platige Image.

Podpisanie umowy jest wynikiem wielu lat pracy zespołu historyków i muzealników z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nad opracowaniem scenariusza wystawy stałej przy wsparciu zewnętrznych konsultantów naukowych. Jest kolejnym ważnym „kamieniem milowym” w realizacji wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

 

Zdjęcia z podpisania umowy

 

    

     

javascript:void(0)    

 

Przebieg konkursu

W 2014 r. ogłoszony został międzynarodowy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy, do którego zgłosiło się trzynaście firm projektowych. Ostatecznie wpłynęło sześć prac, które zostały ocenione przez sąd konkursowy, obradujący pod przewodnictwem prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, w którego składzie znaleźli się m.in.: Janusz Byszewski, Sławomir Idziak, dr Ewa Klekot, dr Piotr Majewski (przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Allan Starski, Wojciech Tomczyk (przedstawiciel Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego), Marcelo Andino Velez i Jakub Woynarowski. Szczegóły przebiegu konkursu oraz archiwum znajduje się TUTAJ.

Po rozstrzygnięciu konkursu autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac zostali zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA Sp. z o.o. i Platige Image S.A. Oferta tego konsorcjum została także uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Są to podmioty reprezentujące najwyższy poziom w dziedzinie projektowania wystaw i posiadające międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie.

Amerykańska firma Ralph Appelbaum Associates ma 35 lat praktyki w tworzeniu muzeów oraz wystaw na całym świecie (ok. 500 realizacji), posiada przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Londynie, Pekinie, Berlinie i Moskwie. Firma zrealizowała obiekty w 33 krajach na sześciu kontynentach.

Polska pracownia architektoniczna WXCA jest autorem m.in. budynków nowego kompleksu muzealnego w warszawskiej Cytadeli, pawilonu Miejsca Pamięci w Palmirach, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, uznanego za najlepszy obiekt użyteczności publicznej w Europie 2015, oraz zwycięskiej koncepcji w międzynarodowym konkursie na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki w estońskim Pärnu.

Platige Image to utytułowane polskie studio kreatywne, które przygotowało m.in. animację „Miasto ruin” opracowaną dla Muzeum Powstania Warszawskiego oraz animację „Bitwa pod Grunwaldem” – dla Muzeum Narodowego w Warszawie na obchody 600. rocznicy bitwy. Jest ono również współautorem zwycięskiej koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

 

Wystawa stała w nowym budynku

Nowy gmach Muzeum powstanie na terenie enklawy historycznej w Sulejówku w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworku „Milusin”, gdzie Marszałek mieszkał z żoną i córkami. Oryginalne wnętrza odrestaurowanego dworku razem z wystawą stałą w nowym budynku będą wzajemnie dopełniać opowieść o jej bohaterze i stanowić zintegrowaną propozycję poszerzenia i upowszechniania wiedzy o Józefie Piłsudskim, jego myśli politycznej, poglądach oraz bogatym dziedzictwie i czasach, w których żył.

 

 

Fot. Jan Smaga

 

 

Scenariusz wystawy stałej

Scenariusz jest chronologiczno-tematyczną opowieścią o Józefie Piłsudskim, podzieloną na sześć galerii, z których pięć odnosi się do poszczególnych okresów życia i kolejnych etapów działalności Marszałka, szósta natomiast stanowi podsumowanie pozostawionego przez niego dziedzictwa.

Założeniem scenariusza jest ukazanie na pierwszym planie biografii głównego bohatera, a w momentach, w których współtworzył on historię, przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów Polski w sposób równorzędny wątkom biograficznym. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z odzyskaniem niepodległości, budową niepodległego państwa i walką o jego utrzymanie. Ekspozycja będzie tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i z zachowaniem wielostronnej perspektywy.

Więcej na temat scenariusza wystawy stałej można przeczytać TUTAJ.