PORR wybuduje Muzeum Józefa Piłsudskiego

23 maja 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku a firmą PORR Polska Construction S.A. na kontynuację projektu i wykonanie robót budowlanych kompleksu muzealno-edukacyjnego.

 

 

W ciągu trwającej ponad ćwierć wieku obecności na rynku firma PORR wniosła znaczący wkład w kształt krajobrazu Warszawy dzięki swoim projektom w zakresie budownictwa kubaturowego. Jest wykonawcą jednego z najbardziej imponujących budynków w Warszawie hotelu Intercontinental, kompleksu biurowego Equator  oraz Warszawskiego Centrum Finansowego. Teraz PORR wybuduje nowoczesne Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Równolegle z budową trwają prace nad projektem wystawy stałej, która znajdzie się w nowym budynku muzealnym. 9 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisana została umowa na zaprojektowanie wystawy stałej ze zwycięzcą konkursu – konsorcjum w składzie firm: Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA Sp. z o.o. i Platige Image S.A. W składzie konsorcjum znalazł się największy projektant przestrzeni muzealnych na świecie i wiodące polskie firmy. Szczegółowe informacje i wizualizacje znajdują się na stronie www.muzeumpilsudski.pl

Podpisanie umowy pomiędzy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku a firmą PORR jest kontynuacją inwestycji pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, finansowanej ze środków Wieloletniego Programu Rządowego.

Współpraca Muzeum z konsorcjum spółek Strabag zakończyła się 19 lutego 2016 r. ugodą, którą 18 marca 2016 r. zatwierdził Sąd Okręgowy. W wyniku ugody Muzeum przejęło wszelkie prawa do wykonanej dokumentacji projektowej, co pozwala na zachowanie ciągłości prac w procesie inwestycyjnym.

Szczegółowe ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w BIP na stronie www.muzeumpilsudski.pl

 

 and_-28.jpgand_-52.jpg