Seminarium Najnowszej historii Polski i wojen o niepodległość

W ramach prowadzonego od kilkunastu lat Seminarium pod kierownictwem członka Rady naukowej płk. dr. Marka Tarczyńskiego oraz prof. Grzegorza Nowika, kontynuowane są prace nad edycją źródłową dokumentów operacyjnych do wojny 1920 r. Zamysłem organizatorów Seminarium była kontynuacja wydawnictwa zapoczątkowanego przez Wojskowe Biuro Historyczne w 1935 r. Zespół, jaki udało się zgromadzić wokół tego projektu to najwybitniejsi specjaliści z zakresu historii wojskowości oraz historii XX wieku, a należą do niego: prof. Janusz Cisek, dr Jerzy Kirszak, dr Daniel Koreś, prof. Leszek Moczulski (członek Rady Naukowej Muzeum), prof. Janusz Odziemkowski (przewodniczący Rady Naukowej Muzeum), płk. prof. Tadeusz Rawski, dr. hab. płk. Juliusz Tym. Wynikiem ich pracy ukazało się już 9 tomów dokumentów operacyjnych do wojny 1920. W chwili obecnej trwają pracę nad tomami: „Bitwa o Ukrainę” – część II i Bitwa na Białorusi” część I, oraz Syntezy Wojny 1920 r.