Zaginione meble podarowane Józefowi Piłsudskiemu, po 70. latach wracają do Dworku „Milusin” w Sulejówku.

 

_mg_8482.jpg   _mg_8511.jpg   _mg_8477.jpg   

_mg_8602.jpg   _mg_8449.jpg   _mg_8485.jpg   _mg_8470.jpg   _mg_8603.jpg   _mg_8611.jpg

20 lutego o godz. 11.00, w dworku „Milusin” w Sulejówku, wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przekazał Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego meble, obrazy i inne przedmioty pochodzące z dworku, a wywiezione z niego w 1947 roku, które odnaleziono po blisko siedemdziesięciu latach.

Utracone

mjp_salon_2_0.jpg

Latem 1947 roku meble z salonu i gabinetu, obrazy, księgozbiór oraz inne przedmioty znajdujące się w dworku „Milusin” w Sulejówku – domu marszałka Józefa Piłsudskiego i jego rodziny, zostały wywiezione na rozkaz komunistycznego generała Piotra 

Jaroszewicza i wiceministra obrony narodowej. 
Losy zagrabionego przez władze komunistyczne wyposażenia dworku były nieznane przez niemal 70 lat, aż do maja 2014. Pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, odnaleźli wówczas część mebli, obrazów i innych przedmiotów, w pałacu w Helenowie – ośrodku reprezentacyjnym MON.

Odnalezione

Na ślad prowadzący do Helenowa naprowadziła pracowników muzeum pogłoska, że prawdopodobnie znajduje się tam obraz związany z Józefem Piłsudskim, a także zdjęcie z uroczystości w pałacu. Na fotografii widać było amforę bardzo podobną do tej, która znajdowała się w „Milusinie”. Podczas wizyty pracowników muzeum w pałacu w Helenowie w maju 2014, okazało się, że znajdują się tam obrazy z „Milusina”: dwa widoki Wilna, namalowane przez Ignacego Pinkasa oraz „Staw w parku” Kazimierza Stabrowskiego. Identyfikacja ich była możliwa dzięki zachowanym przedwojennym fotografiom saloniku w dworku oraz dokumentom archiwalnym. Również porównanie amfory z jej przedwojennym zdjęciem wykazało, że pochodzi ona z dworku w Sulejówku. W Helenowie był także należący do Piłsudskich obraz, pędzla Adomasa Varnasa, przedstawiający brata Marszałka – Bronisława Piłsudskiego, zesłańca i wybitnego etnografa. W pałacu znajdowały się również wywiezione z dworku meble zaprojektowane w stylu Ludwika XVI: stół z marmurowym blatem, kanapa, dwa fotele i cztery krzesła oraz rzeźba „Szaman” Julii Stabrowskiej, dwa świeczniki empirowe, a także postument pod lampę lub wazon. I w tym przypadku podstawą identyfikacji były zdjęcia oraz dokumenty archiwalne. Do chwili rozpoznania przez pracowników muzeum przedmiotów z „Milsuina”, resort obrony narodowej nie wiedział o ich pochodzeniu. 

 

mjp_salon_1.jpg

 

Odzyskane

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego zwróciła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o zwrot przedmiotów wywiezionych z „Milusina”. W lutym 2015 Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, podjął decyzję o przekazaniu ich fundacji. Większość odzyskanego wyposażenia dworku „Milusin” to dary dla Marszałka i jego rodziny. Stół oraz inne meble zostały zakupione w 1923 roku z funduszy Komitetu Daru Żołnierza. Dwa pejzaże miejskie z Wilna, są darem z 1929 roku ich autora, malarza Ignacego Pinkasa. Imieninowym prezentem dla Józefa Piłsudskiego był obraz Kazimierza Stabrowskiego, „Staw w parku”, przekazany także w 1929 roku przez samego autora. Prawdopodobnie właśnie wtedy do „Milusina” trafił „Szaman”, rzeźba autorstwa jego żony – Julii Stabrowskiej. Amfora zaś była prezentem od hrabiny Reyowej. Odzyskane meble, obrazy i inne elementy wyposażenia dworku to 17 obiektów, które stanowią tylko niewielką – aczkolwiek bardzo cenną – część spośród ponad 3500 przedmiotów zaginionych z „Milusina”, w tym: mebli, tkanin dekoracyjnych, lamp, grafik. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje ich, by jak najwierniej odtworzyć wygląd oraz atmosferę wnętrz dworku z czasów, gdy mieszkał w nim Marszałek z rodziną.

Tu mieszkał Józef Piłsudski

Dworek „Milusin” w Sulejówku, wybudowany został w 1923 roku, w stylu dworkowym, według projektu architekta Kazimierza Skórewicza. Był darem Komitetu Żołnierza Polskiego dla Józefa Piłsudskiego. Marszałek mieszkał w „Milusinie”, wraz z żoną Aleksandrą i córkami: Wandą i Jadwigą, w latach 1923-1926. Tu odpoczywał i spędzał nieliczne beztroskie chwile z rodziną. Po przeprowadzce rodziny do Warszawy, Aleksandra Piłsudska mawiała do córek: Zawsze pamiętajcie, że Belweder jest tylko hotelem. Prawdziwy dom macie w Sulejówku. W Polsce Ludowej, w 1947 roku, dworek został zajęty przez władze wojskowe. Wówczas wywieziono z „Milusina” meble i inne elementy wyposażenia. Od 1956 roku dworek był w posiadaniu władz Sulejówka, które urządziły w nim przedszkole. O przywrócenie dworku starała się przez wiele lat Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, założona przez córki Marszałka – Wandę i Jadwigę. W 2000 roku władze Sulejówka przekazały „Milusin” fundacji, dla której celem stało się przywrócenie historycznego charakteru dworku i powołanie muzeum Marszałka.

Historia, która ożywa na nowo

Powrót do „Milusina” odzyskanych mebli, obrazów i innych przedmiotów wyposażenia dworku pozwoli na odtworzenie autentyzmu tego miejsca i jego ducha. Dworek będzie sercem enklawy historycznej, na terenie której w 2017 roku otwarty zostanie kompleks muzealno-edukacyjny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Powrót mebli i innych przedmiotów do dworku „Milusin” – domu Aleksandry i Józefa Piłsudskich, to pierwsze z trzech ważnych dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wydarzeń w 2015 roku. Kolejne dwa to rozstrzygnięcie konkursu na wystawę stałą, a także wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Muzeum.

Uroczystość przekazania przedmiotów oraz krótka konferencja prasowa odbędą się 
20 lutego o godz. 11.00 w Dworku „Milusin” w Sulejówku przy ulicy Oleandrów 5.
Meble będzie można oglądać w weekend 21,22 lutego w godzinach 11:00-18:00 oraz 
16 maja w Noc Muzeów. 
Zapraszamy 

rodzina Piłsudski w salonie

Program uroczystości do pobrania: program_wydarzenia.pdf

Informacja prasowa do pobrania: nota_prasowa_meble_milusin.docx.docx

Zdjęcie nr 1 _Amfora alabastrowa na postumencie marmurowym

Zdjęcie nr 2_Świecznik empirowy

Zdjęcie nr 3_Zofia Stabrowska "Szaman"

Zdjęcie nr 4_Pejzaż miejski z Wilna_obraz Ignacego Pinkasa

Zdjęcie nr 5_Pejzaż miejsjki z Wilna_obraz Ignacego Pinkasa

Zdjęcie nr 6_Meble w stylu Ludwika XVI

Zdjęcie nr 7_Postument pod lampę lub wazon

Zdjęcie nr 8_Kaziemierz Stabrowski "Staw w parku"

Zdjęcie nr 9_Portret Bronisława Piłsudskiego_obraz Adomasa Varnasa

 

film pokazujący odzyskane meble

 

 

Akredytacja dla mediów: 

Martyna Sypniewska
m.sypniewska@muzeumpilsudski.pl
tel. (22) 842 04 25 w. 110
Anna Osiadacz
a.osiadacz@muzeumpilsudski.pl
tel. 604 285 129