Zbiory Muzeum

05E02.jpg

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje muzealia i przedmioty niezabytkowe o charakterze wystawienniczym oraz depozyty.

 

Pod opieką Działu Zbiorów znajduje się magazyn zbiorów, w którym przechowywane są adzieła sztuki, artefakty historyczne, militaria, archiwalia, prasa, książki, fotografie, mapy, numizmaty, ordery i odznaczenia, filatelistyka oraz weksylia związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także epoką, w której żył i działał.  Nasze zbiory obejmują okres od Powstania Styczniowego (1863/64 r.) do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. wraz ze świadectwami pamięci o Marszałku aż po dzień dzisiejszy.  Według stanu na 31 maja 2017 r. zbiory muzealne liczą 20 049 obiektów zapisanych na 11 025 pozycjach inwentarzowych.

IV.2.a.jpg

 

Dział Zbiorów prowadzi Sekretariat Komisji Nabytków, która rozpatruje oferty w sprawie kupna, darowizn i depozytów przekazywanych do Muzuem. Jesteśmy zainteresowani przedmiotami z okresu Powstania Styczniowego do 1935 r. oraz świadectwami pamięci o Józefie Piłsudskim. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na losy Polaków i ziem polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, walkę narodu o niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich i innych polskich formacji zbrojnych podczas I wojny światowej. Ważne są dla nas także dokumenty i świadectwa dokumentujące różnorodne aspekty funkcjonowania II Rzeczpospolitej, w tym życia codziennego, ówczesnej cywilizacji i postaw społecznych. Liczne dary ofiarowane Muzeum są cennym wyrazem Państwa zaufania i wsparcia dla naszych działań. Serdecznie za nie dziękujemy, a wszystkich chętnych do przekazania pamiątek prosimy o kontakt z działem zbiorów.

 

W celu przekazania pamiątek na rzecz Muzeum lub złożenia oferty sprzedaży prosimy o kontakt z Działem Zbiorów.


Anna Lipińska
​Pełnomocnik dyrektora ds. zbiorów

tel. (22) 842 04 25
wtorek, środa - godz. 9-17
czwartek - godz. 9-13

Łukasz Suska
Specjalista / Dział zbiorów

tel. (22) 842 04 25, wew. 106 lub 122
poniedizałek - piątek 9:00-17:00