Biuro Inwestycji

Sekretariat Biura Inwestycji

Anna Michajłow

a.michajlow@muzeumpilsudski.pl


Kierownik Działu Inwestycji

Wojciech Chmielewski

w.chmielewski@muzeumpilsudski.pl


Główny specjalista ds. inwestycji

Radosław Kacprzak

r.kacprzak@muzeumpilsudski.pl


Specjalista

Anna Klammer

a.klammer@muzeumpilsudski.pl