Dział Zbiorów i Badań Naukowych

Kierownik Działu Zbiorów

Roman Olkowski

r.olkowski@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 26


Specjalista ds. konserwacji zbiorów muzealnych

Justyna Barańska

j.baranska@muzeumpilsudski.pl


Główny specjalista ds. zbiorów

Katarzyna Rogalska

k.rogalska@muzeumpilsudski.pl


Specjalista ds. zbiorów

Anna Lipińska

a.lipinska@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 22


Główny specjalista ds. zbiorów

Łukasz Suska

l.suska@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 22


Kierownik Działu Badań Naukowych

prof. dr hab. Grzegorz Nowik

grzegorznowik@egonet.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 21


Specjalista ds. historii

dr Emil Noiński

e.noinski@muzeumpilsudski.pl


Specjalista ds. historii

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 22