Młodzieżowa Rada Muzem

Młodzieżowa Rada Muzeum to pierwsze w Polsce ciało doradcze muzeum, składające się z młodzieży licealnej. Rada to innowacyjna forma wychodzenia naprzeciw potrzebom odbiorcy w instytucjach kultury. Zakłada nie tylko badanie potrzeb, ale też udział w procesie tworzenia oferty edukacyjnej, a przede wszystkim w projektowaniu wystawy stałej.

W pilotażowym, dwuletnim projekcie zrealizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wzięło udział 15 osób. We współpracy ze specjalistami zrealizowaliśmy projekty artystyczne. Uczestniczyliśmy w 200 godzinach warsztatów prowadzonych przez 23 ekspertów z zakresu: animacji kultury, kreatywności i nowych technologii. Nabyliśmy dzięki nim kompetencje do samodzielnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Rozwiń

NASZE DZIAŁANIA

 Młodzi dla muzeum – muzeum dla młodych – projekt edukacyjny.
Mój osobisty bohater – wystawa.
Happening Poruszenie.
Interwencja artystyczna – mural w Mińsku Mazowieckim.
Akcja artystyczna Wietrzenie.
Daję słowo – projekt edukacyjny, wyróżniony w ogólnopolskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016.

W pilotażowym projekcie uczestniczyli: Jakub Barwiński, Alicja Betlej, Szymon Jarzębski, Kamila Jurkowska, Julia Filipiak, Oliwia Glinka, Wiktoria Niemirka, Gabriela Popis, Aleksandra Radomińska, Marcin Ruta, Ela Staszel, Małgorzata Staszel, Łukasz Świątek, Dominika Wierzbicka, Julia Zawadzka i koordynatorka Monika Marciniak.

 

 

DLACZEGO MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO?

Dla mnie to jest wzór, Jego [Piłsudskiego] postawa patriotyczna, umiejętność rządzenia krajem w beznadziejnej sytuacji, wizja odbudowy. To wszystko bardzo mi imponuje.

Marcin

Moim zdaniem w każdym momencie w historii ważny jest taki człowiek-symbol, np. Piłsudski jest symbolem wyzwolenia.

Lena

 

 DOŁĄCZ DO NAS!

W roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie się II kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum, która będzie działać na nowych zasadach. Do otwartego naboru zapraszamy uczniów, szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 15 rok życia.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w Dziale Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOKA!


KIEROWNIK PROJEKTU:
Monika Marciniak

NAUCZYCIELKI WSPIERAJĄCE RADĘ:
Katarzyna Łaziuk, Justyna Radomińska, Ala Betlej, Joanna Chabrowska, Paweł Dębała, Szymon Jarzębski, Kamila Jurkowska, Marysia Kuca, Oliwia Glinka, Mateusz Góras, Bartosz Gryz, Magda Grzelczak, Wiktoria Niemirka, Emilia Niemyjska, Lena Olkowicz, Iga Pawlak, Gabrysia Popis, Aleksandra Radomińska, Marcin Ruta, Ela Staszel, Gosia Staszel, Wiktoria Stępień, Łukasz Świątek, Dominika Wierzbicka, Izabela Wilk, Jagoda Zawadka, Julia Zawadzka

 

Kontakt:

Dział Edukacji

edukacja@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 15