Lekcje na wystawie

Około 15 letni chłopiec przygląda sie eksponatowi na wystawie stałej MuzeumLekcje na wystawie to zajęcia nastawione przede wszystkim na ciekawe, angażujące poznawanie historii; odbywają się częściowo na wystawie stałej. Lekcje przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedszkola

Imieniny Marszałka
Imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego są pretekstem do rozmowy o świętowaniu kiedyś i dziś, prezentach, spotkaniach z bliskimi i towarzyszącej im radości. Dzięki temu przeszłość staje się bardziej konkretna, a przedszkolaki mają szansę zapamiętać nazwisko Piłsudski i skojarzyć je z ważnymi wydarzeniami. Na tych zajęciach najmłodsi stykają się z historią wielozmysłowo – angażujemy wzrok, dotyk, słuch.

Kto ty jesteś?
Na zajęciach najmłodsi zdobędą podstawowe informacje o godle i fladze naszego kraju. Wspólnie zastanawiamy się też nad pojęciem ojczyzny – co oznacza dla dzieci, a co dla dorosłych. W trakcie zajęć przedszkolaki odwiedzają wystawę stałą, gdzie szukają eksponatówz symbolem orła i flagi.

Lekcja o symbolach i barwach narodowych została przygotowana  w oparciu o współczesną literaturę dla dzieci.


Klasy 1-3

Od Ziuka do Józefa – komiksowa opowieść o Józefie Piłsudskim
Wprowadzeniem do zajęć, w czasie których uczniowie poznają historię życia Józefa Piłsudskiego, jest interaktywne opowiadanie wykorzystujące technikę teatru Kamishibai. Celem lekcji jest przygotowanie przez uczniów komiksu o życiu Ziuka. By ułatwić to zadanie, pokazujemy film instruktażowy – „Przepis na komiks”.

Muzeum bez kapci
Co kryje w sobie nowoczesne muzeum? Czy ważniejsze są w nim skomplikowane technologie, czy eksponaty? Czy może być miejscem zabawy? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi razem z uczniami, poznając jednocześnie postać Józefa Piłsudskiego. Uczniowie zastanawiają się także nad tym, jak mogłoby wyglądać muzeum ich marzeń i tworzą własną mini wystawę.

Ojczyzna – nasz wspólny dom
Na zajęciach zastanawiamy się nad znaczeniem kilku ważnych i powszechnie używanych pojęć, takich jak: ojczyzna, patriotyzm, symbol narodowy. Przyglądając się wybranym eksponatom na wystawie oraz zaglądając do współczesnych i dawnych książek dla dzieci, zastanawiamy się, co te pojęcia mogą oznaczać dla nas współcześnie, a co oznaczały kiedyś. Przekonujemy się, że w ojczyźnie, wspólnym domu, jest miejsce dla każdego, bo każdy jest ważny i potrzebny.


Klasy 4-6

Ukryci bohaterowie i bohaterki
W panteonie bohaterów narodowych mamy wiele wybitnych Polek i Polaków. W trakcie zajęć poznajemy tych, którzy żyli w czasach Józefa Piłsudskiego, ale z różnych powodów nie przedostali się do kanonu bohaterów, m.in. Bronisława Piłsudskiego – wybitnego etnografa czy Aleksandrę Piłsudską – działaczkę niepodległościową. Dowiadujemy się także, kogo sam Marszałek uważał za bohatera narodowego. Wspólnie zastanawiamy się, co to znaczy być bohaterem współcześnie.

Świętujemy Niepodległą
Dlaczego dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym? Co wydarzyło się tego dnia? Podczas zajęć opowiadamy o tym, jak Polska odzyskiwała niepodległość, podkreślając wspólny wysiłek Polek i Polaków dla jednego celu. Zastanawiamy się, dlaczego niepodległość jest ważna i jak dzisiaj możemy ją świętować. Na wystawie uczniowie widzą, jak wyglądały pierwsze dni wolności i wspólnie szukają swojego sposobu na świętowanie Niepodległej.


Klasy 7-8

Wizje w budowie
Po odzyskaniu niepodległości Polacy stanęli przed trudnym zadaniem stworzenia sprawnie działającego państwa z ziem, które przez ponad 100 lat znajdowały się pod zaborami. Scalanie odradzającego się państwa, m.in. przez ujednolicanie systemu administracyjnego i prawnego, niwelowanie różnic w obszarze edukacji czy wzmacnianie poczucia jedności społecznej nie było prostym zadaniem. W trakcie zajęć uczniowie, pracując w grupach, dowiadują się, jak wyglądała integracja ziem Rzeczypospolitej. W tym celu udają się na wystawę oraz analizują specjalnie wybrane materiały źródłowe w postaci filmów dokumentalnych z epoki.

Drogi do niepodległości
Jakie drogi obrali Polacy, którzy chcieli odzyskać niepodległość? Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć? Podczas zajęć pokazujemy różne drogi Polaków do wolności. Ważnym punktem zajęć jest poznanie depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego, która jest zapisem wizji Polski Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Jej treść przekazano, wykorzystując radiostację. Uczniowie w czasie zajęć mają okazję nadać i odczytać krótki komunikat za pomocą alfabetu Morse’a oraz pomyśleć o swoich marzeniach i wyobrażeniach przyszłej Polski.

Wojny, plebiscyty i łamanie szyfrów – jak walczono o granice II RP?
Gdy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, nie miała ani określonego terytorium, ani granic. Kolejne lata to czas walki – zarówno zbrojnej, jak i politycznej i propagandowej, która w efekcie doprowadziła do takiego kształtu granic II Rzeczypospolitej, jaki znamy z map. Na zajęciach uczniowie poznają historię kształtowania się granic przedwojennej Polski, w tym historię wojny polsko-bolszewickiej, plebiscytów i powstań, a także bardziej lub mniej znanych bohaterów tamtych wydarzeń, m.in. Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego czy kryptologa Jana Kowalewskiego.


Szkoły ponadpodstawowe

Trudne wybory Józefa Piłsudskiego
W trakcie lekcji uczestnicy poznają najważniejsze dylematy, przed którymi stawał młody Józef Piłsudski. Szukając argumentów za i przeciw, zastanawiają się, jak mogła potoczyć się historia, gdyby przyszły Naczelnik Państwa podejmował inne decyzje. Zwiedzając wystawę stałą, uczniowie poznają najtrudniejsze momenty w życiu bohatera i wybory, których dokonywał, dotyczące zarówno kwestii politycznych, militarnych, jak i życia prywatnego. Warsztaty są okazją do zastanowienia się nad rolą jednostki w historii.

To skomplikowane… Trudna historia II Rzeczypospolitej
Historia II Rzeczypospolitej przeżywa dzisiaj renesans popularności – prezentuje się ją zwykle jako okres wielkiego optymizmu, aktywności społecznej, ożywienia artystycznego i gospodarczego. Czy jest to jednak cała prawda o tamtych czasach? W trakcie zajęć, odwiedzając wystawę stałą i analizując teksty krytyczne ówczesnych społeczników i artystów, poznajemy zarówno blaski II Rzeczpospolitej, jak i jej cienie. Z analizy źródeł wyłania się złożony obraz międzywojennej Polski.