Profesor Janusz Cisek (1955 – 2020)

profesor Janusz Cisek

28 lutego 2020 roku
pracując do ostatnich dni
zmarł po długich zmaganiach z chorobą
ś+p
profesor zw. dr hab. Janusz Cisek
pracownik naukowy i członek Rady Naukowej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Profesor Janusz Cisek był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku (1989-2000), wicedyrektorem Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001–2002), wiceprezydentem Stalowej Woli (2002–2003), od 2004 r. profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Europeistyki, kierownikiem Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (2006–2011) oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012–2014).

Profesor Janusz Cisek jest współtwórcą monumentalnego „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935”. Jest także autorem lub współautorem licznych opracowań, m.in. „Sąsiedzi wobec wojny 1920”, „Polish Refugees and the Polish American Immigration and Relief Committee”, „American Reports on the Polish-Bolshevik War 1919–1920”, „Józef Piłsudski w Krakowie”, „Kosciuszko – We Are Here! American Pilots of the Kosciuszko Squadron in Defense of Poland, 1919-1921”, „Rok 1920”, albumów „Do Niepodległości” i „Piłsudski” oraz wielu artykułów, not i recenzji. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, członkiem władz Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, a w latach 2008–2012 Komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Od 2014 r. związany z Muzeum Józefa Piłsudskiego, jako pracownik naukowy oraz członek Rady Naukowej Muzeum. Jest twórcą „Wykazu Legionistów Polskich”, który rozbudowany do ram „Słownika Legionistów Polskich 1914–1918” zawiera biogramy 56 tysięcy żołnierzy Legionów. Słownik – opublikowany na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w dzień Narodowego Święta Niepodległości w 2019 r. – zainicjował tworzenie portalu „Żołnierze Niepodległości”, poświęconego walczącym o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej do ich ukształtowania w 1922 roku. Prof. Janusz Cisek, jako kierownik naukowy, przewodził pracom zespołu badawczego projektu „Żołnierze Niepodległości”.

Od 1994 r. był członkiem zespołu (związanego z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego i Muzeum Józefa Piłsudskiego), opracowującego i wydającego tomy dokumentów z okresu wojny polsko- bolszewickiej 1918–1920. Był pełen naukowych planów na przyszłość, tworzył wokół Muzeum Józefa Piłsudskiego środowisko historyków i badaczy najnowszych dziejów Polski oraz walk o Niepodległość i budowania odrodzonej Rzeczypospolitej. Odszedł, pracując do końca i walcząc do końca ze swoją chorobą.

W 2009 roku, za swoją pracę i służbę dla Rzeczypospolitej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu „Polonia Restituta”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 marca o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.


Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku