Rekrutacja na kurs dla przewodników

Zapraszamy serdecznie do udziału w kursie przewodnickim organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Podczas spotkań (on-line oraz stacjonarnych) kandydaci zostaną zaznajomieni z tematyką wystawy stałej, poszczególnymi galeriami oraz metodyką pracy przewodnika. Dla kandydatów i kandydatek na przewodników zostaną również przeprowadzone warsztaty z interpretacji dziedzictwa oraz zajęcia praktyczne z oprowadzania interpretacyjnego. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów teoretycznego i praktycznego uczestnik otrzyma dwuletni certyfikat, uprawniający do oprowadzania po Muzeum.

Ze względu na stan pandemii możemy przyjąć maksymalnie 24 osoby. Wybór kandydatów i kandydatek zostanie dokonany na podstawie wypełnionej ankiety, którą należy wysłać w zgłoszeniu.

Harmonogram kursu:

  • 19.04 – rozpoczęcie zapisów;
  • 25.04 – koniec zapisów (zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);
  • 29.04 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych;
  • 11.05, 13.05 – spotkania online (na platformie zoom);
  • 18.05, 20.05, 25.05, 27.05 – spotkania stacjonarne (szkolenia na wystawie, w budynku i ogrodzie).

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny z wiedzy o wystawie i wiedzy historycznej (zdobywanej we własnym zakresie na podstawie przekazanych wytycznych).

  • 8.06 – egzamin teoretyczny (pisemny) oraz wykład „Interpretacja dziedzictwa”;
  • 9-13.06 – ćwiczenia z interpretacji dziedzictwa;
  • 14-20.06 – egzamin praktyczny

Zastrzegamy możliwość modyfikacji harmonogramu kursu w przypadku wprowadzanych obostrzeń związanych z pandemią.

Zgłoszenia prosimy przesyłać jedynie drogą mailową, a do wiadomości prosimy dołączyć wypełnioną i podpisaną ankietę.

Koszt kursu przewodnickiego: 150 zł.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: [email protected]

Informujemy, że usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu z podatku VAT, gdy są finansowane ze środków publicznych:

  • w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)
  • w co najmniej 70% – zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).

Korzystając ze zwolnienia od podatku należy wypełnić Oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z podatku VAT przed dokonaniem płatności za kurs.

Pobierz: