Rekrutacja na kurs dla przewodników

Zapraszamy serdecznie do udziału w kursie przewodnickim organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Podczas spotkań kandydaci zostaną zaznajomieni z tematyką wystawy stałej, poszczególnymi galeriami oraz metodyką pracy przewodnika.

Dla kandydatów i kandydatek na przewodników zostaną również przeprowadzone warsztaty z interpretacji dziedzictwa oraz zajęcia praktyczne z oprowadzania interpretacyjnego. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów teoretycznego i praktycznego uczestnik otrzyma dwuletni certyfikat, uprawniający do oprowadzania po Muzeum.

Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Wybór kandydatów i kandydatek został dokonany na podstawie wypełnionej ankiety.


Lista zakwalifikowanych osób znajduje się tutaj: Kurs przewodnicki 2022

Harmonogram kursu:

  • 17-30 stycznia – rekrutacja
  • 31 stycznia – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i wysłanie linku do płatności w systemie PayU
  • 4 lutego (godz. 15.00) – termin płatności
  • 5 lutego – spotkanie organizacyjne
  • 19, 26 lutego, 5, 12 marca – spotkania stacjonarne (szkolenia na wystawie, w dworku „Milusin” i ogrodzie)

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny z wiedzy o wystawie i wiedzy historycznej (zdobywanej we własnym zakresie na podstawie przekazanych wytycznych).

  • 2 kwietnia – egzamin teoretyczny (pisemny) oraz wykład „Interpretacja dziedzictwa”
  • 20-22 kwietnia – egzamin praktyczny

Zastrzegamy możliwość modyfikacji harmonogramu kursu w przypadku wprowadzanych obostrzeń związanych z pandemią.
Zgłoszenia prosimy przesyłać jedynie drogą mailową, a do wiadomości prosimy dołączyć skan wypełnionej i podpisanej ankiety.

Koszt kursu: 150 zł

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, kandydaci z pozytywnym wynikiem otrzymają link do płatności w systemie PayU.

Informujemy, że usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu z podatku VAT, gdy są finansowane ze środków publicznych:

  • w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)
  • lub w co najmniej 70% – zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).

Korzystając ze zwolnienia od podatku należy wypełnić Oświadczenie VAT przed dokonaniem płatności za kurs.


Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email:
[email protected]

Pobierz: