Warsztaty w 2018 r.

Program warsztatów

I DZIEŃ – SŁOWO

Zajęcia wokół depeszy notyfikującej powstania państwa polskiego, podpisanej 16 listopada 1918 roku. Jak rozwinęła się komunikacja na przestrzeni lat? Jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda dziś? Nauka alfabetu Morse’a przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia oraz innych form kodowania. Czy współcześnie słowa mają takie same znaczenia jak 100 lat temu?

II DZIEŃ – SKRZYDŁA NA KOLEJNE 100 LAT

Wspólne przygotowanie instalacji skrzydeł, które będą przestrzenią rozmyślań o przyszłości Polski. Uczniowie z pomocą edukatorów zastanowią się nad tym, czy i jak można marzyć o Polsce.