Żołnierze Niepodległości

 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zamierza stworzyć internetową platformę Żołnierze Niepodległości, aby upamiętnić i uhonorować wszystkich walczących o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej. Pragniemy w ten sposób wypełnić moralne zobowiązanie wobec bojowników niepodległości, zobowiązanie którego nie zdążyła zrealizować II Rzeczpospolita.

Ustanowiony 27 października 1930 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, z inicjatywy Aleksandry Piłsudskiej, Krzyż i Medal Niepodległości, nadawany był do 1939 roku, i przyznany został blisko stu tysiącom – poległym i żyjącym – bojowcom, powstańcom i żołnierzom, ale również uczestnikom walki o polską szkołę, działaczom różnego rodzaju polskich organizacji – jawnych i konspiracyjnych – politycznych i społecznych, młodzieżowych i dorosłego społeczeństwa, działaczom polonijnym i plebiscytowym, zesłańcom oraz więźniom politycznym i ideowym, walczącym o odrodzenie Rzeczypospolitej – począwszy od żołnierzy Powstania Styczniowego – do uczestników III Powstania Śląskiego.

Wybuch II wojny światowej przerwał nadawanie odznaczeń i nigdy już do niego nie powrócono. Zamierzamy podjąć tę misję, upamiętnić i uhonorować zarówno tych, którzy otrzymali Krzyż i Medal Niepodległości, jak również tych, którzy polegli, lub nie zdążyli złożyć wniosku, wszystkich którym nie nadano odznaczeń. Chcielibyśmy stworzyć możliwie najszerszą i najbardziej szczegółową bazę danych. Będziemy ją sukcesywnie rozbudowywać, w miarę zdobywanych informacji i włączać do niej te kategorie walczących o Niepodległość, które władze Rzeczypospolitej zamierzały uhonorować Krzyżem i Medalem Niepodległości. Będzie to wirtualny pomnik pokoleń, którym zawdzięczmy odrodzenie Rzeczypospolitej.

Baza internetowej platformy Żołnierze Niepodległości jest kontynuacją prac prowadzonych przez zespół naukowy pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Ciska, który w 2014 roku przygotował Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. Wówczas, w stulecie wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku udostępniło wykaz liczący ponad 30 tysięcy Legionistów, co spotkało się z ogromnym społecznym zainteresowaniem. Obecnie, nowa baza danych obejmuje biogramy 56 tysięcy Legionistów.

Zamierzamy poszerzać bazę o kolejne grupy Żołnierzy Niepodległości: weteranów Powstania Styczniowego, zesłańców syberyjskich, bojowców lat 1904–1907; oficerów Wojska Polskiego 1918–1920; żołnierzy poległych w wojnach 1918–1921; ochotników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1917–1919, itd.

Będzie to projekt naukowy a zarazem społeczny. Zapraszamy do współpracy i współtworzenia portalu wszystkich zainteresowanych: rodziny żołnierzy – bojowników – działaczy, pasjonatów historii, organizacje i instytucje. Biogramom towarzyszyć będą skany fotografii i dokumentów. Informacje przekazywane przez odwiedzających portal będą poddawane weryfikacji przez zespół naukowy pracujący pod kierunkiem prof. Janusza Ciska i prof. Grzegorza Nowika, którzy sprawować będą pieczę nad naukową rzetelnością prezentowanych materiałów.

 

Projekt realizowany we współpracy z: