Miejsce

Sulejówek jest tym miejscem, które oprócz Belwederu i krypty królewskiej na Wawelu, a także Zułowa i Rossy na Wileńszczyźnie, najbardziej kojarzy się w Polsce z Józefem Piłsudskim.

Józef Piłsudski należał do pokolenia nazwanego symbolicznie przez Stefana Żeromskiego – „ludźmi bezdomnymi” – ludźmi idei, ludźmi walki, którzy nie mieli własnego domu. Byli swego rodzaju tułaczami (pielgrzymami) w drodze do domu Ojczystego. Sulejówek jest więc - po spalonym Zułowie, kilku mieszkaniach wileńskich, studenckich stancjach podczas uniwersyteckich studiów, chatach zesłańców syberyjskich, kilku dziesiątkach czasowych lokali konspiracyjnych, celach więziennych, ziemiankach i przygodnych kwaterach podczas wojny, celą w twierdzy w Magdeburgu i służbowym pomieszkiwaniu w Belwederze – pierwszym domem rodzinnym, symbolizującym zarówno odzyskany dom Ojczysty, jak i ten własny – dom rodzinny. Był on tym cenniejszy, że ofiarowany przez żołnierzy – zwycięskiemu Wodzowi Naczelnemu.

Blisko czterohektarowy teren, z działką „Otradno” (co po rosyjsku oznacza – „przyjemnie”) w Sulejówku, z drewnianym domkiem zwanym „Drewniakiem” - pierwszym domem Piłsudskich w Sulejówku, murowaną „Willą Bzów” oraz Dworkiem „Milusin”, w którym od 1923 r. mieszkał Marszałek – stanowią obecnie tzw. „enklawę historyczną” – wpisaną, staraniem społeczności lokalnej w 1988 r., do rejestru zabytków, jako (…) zespół willowy w Sulejówku, związany z pobytem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także wielu wybitnych polityków dwudziestolecia międzywojennego.

Przywrócenie naturalnego i historycznego znaczenia „Milusina” z jego „genius loci”, odbudowanie istnienia tego miejsca w kulturze polskiej oraz zachowanie jego cennego nastroju i zawartej w nim autentyczności postaci Józefa Piłsudskiego poprzez lokalizację w nim kompleksu muzealnego, ma szczególne znaczenie i jest w sposób naturalny uzasadniona. opracował prof. Grzegorz Nowik

Informacja

Sznowni Państwo,

informujemy, że z powodu rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych zmierzających do otwarcia nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dworek Milusin będzie nieczynny od dnia 1 września 2016 r.

Prace mają na celu m.in. przywrócenie historycznego charakteru dworkowi, jego wnętrzom i otaczającej go zieleni. Dworek Milusin zostanie poddany rewaloryzacji połączonej z odtworzeniem wnętrza i wyposażenia.

Dworek będzie ponownie udostępniony dla zwiedzających wraz z otwarciem nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w 2018 r.

 

Zespół Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku