Siirry sisältöön

 

Dział Historii i Badań Naukowych Muzeum, prowadzi badania naukowe, które mają na celu:

– ukazanie życia i dokonań Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie jego myśli politycznej i reprezentowanych przez niego wartości i zasad, wszechstronne ukazanie bogatej biografii człowieka, patrioty, żołnierza i męża stanu;

– przedstawienie unikalnego doświadczenia narodu polskiego w walce o niepodległość oraz odbudowie własnej państwowości; ukazanie roli i znaczenia Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski, przedstawienia jego koncepcji politycznych oraz wpływu zwycięstwa w 1920 r. na kształt powojennego ładu wersalsko-ryskiego oraz kształt Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej rozwój w pierwszej połowie XX wieku;

– przedstawienie idei budowy nowoczesnego państwa, wyprzedzającego na wielu polach – społecznym, kulturowym, gospodarczym i naukowym „stare demokracje europejskie”, np. w kwestiach praw pracowniczych, praw kobiet, powszechnej edukacji, rozwoju nauki i techniki oraz dokonania II Rzeczypospolitej w wszystkich dziedzinach aktywności społecznej, gospodarczej, naukowej, oświatowej i kulturalnej.

 

 

Kontakt:

Kierownik Działu:

prof. dr hab. Grzegorz Nowik – Kierownik

g.nowik@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 21

 

Specjalista ds. historii

dr Emil Noiński

e.noinski@muzeumpilsudski.pl

 

Specjalista ds. historii

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@muzeumpilsudski.pl

 

Copyrights 2018, Muzeum Józefa Piłsudskiego.

strony internetowe Millenium Studio