Poznaj Muzeum

Zdjęcie przedstawia budynek muzealny od strony placu, w letniej porze.Ideą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości, idei walki o niepodległość i pracy nad budową państwa.

Cel statutowy Muzeum powinien być osiągany przez kontakt i dialog z odbiorcami, z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia

— Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska

Muzeum przybliża, przywraca i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie Marszałka poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Muzeum gromadzi zabytki i przedmioty związane z Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której żył i działał. Zbiory obejmują okres od powstania styczniowego do końca życia Piłsudskiego, a także świadectwa pamięci o Marszałku, aż po dzień dzisiejszy.

Muzeum ulokowane jest w leśnym parku o powierzchni 4 ha. Trzy zabytkowe budynki i jeden nowy, tworzą kompleks muzealny, którego serce bije w dworku „Milusin”, a źródło wiedzy znajduje się na wystawie stałej w nowym budynku.

infografika mówiąca, że powierzchnia wystawy stałej ma 2100 metrów kwadratowych, park kulturowy ma 4 hektary, hala wystawy stałej jest 11 metrów pod ziemią, jeden blok ażurowej elewacji budynku waży 400 kilogramów, do budowy zużyto 5600 metrów sześciennych betonu architektonicznego, pomocnicza powierzchnia budynku liczy 1800 metrów kwadratowych, a usługowa powierzchnia 5800 metrów kwadratowych

Wystawa stała „Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867 – 1935”

Wystawa stała to chronologiczna opowieść o Józefie Piłsudskim i epoce, w której żył. Składa się z pięciu galerii poświęconych kolejnym okresom życia i działalności: Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik, Marszałek. Szósta galeria, Symbol, prezentuje szeroko rozumiane i wieloaspektowe dziedzictwo Józefa Piłsudskiego.

Ekspozycja ma powierzchnię 2 100 m2 i znajduje się w podziemnej hali. Zbudowana została na dwóch poziomach połączonych przestrzenią centralną. Ścieżka zwiedzania zaczyna się na poziomie -3 i kończy na poziomie -2. Centralną część wystawy oddzielono unikatowymi na skalę światową wielkoformatowymi ekranami. Na wystawie pierwszoplanową rolę odgrywają eksponaty, których przekaz uzupełniają infografiki, reprodukcje, cytaty, światło, dźwięk oraz prezentacje multimedialne.

Dworek „Milusin” i ogród historyczny

W 1923 r. rodzina Piłsudskich wprowadziła się do „Milusina”. Dom został zaprojektowany przez znanego architekta Kazimierza Skórewicza w popularnym wówczas stylu, nawiązującym do architektury polskich dworów. Gdy Marszałek zrezygnował z pełnienia funkcji państwowych, dom w Sulejówku stał się miejscem jego wytchnienia po trzydziestu latach intensywnej działalności i pracy nad budową niepodległej Polski.

Ogród historyczny otaczający dworek to miejsce, gdzie najważniejszym bohaterem jest bliska Piłsudskim przyroda. Spacer po „puszczy milusińskiej” z odtworzonym warzywnikiem, sadem i pasieką, pozwala poznać uroki dawnego letniska, jakim był Sulejówek.

Willa Bzów

Willa Bzów została wybudowana w latach 20. XX w. Jesienią 1932 r. rodzina Kamińskich, dotychczasowi właściciele, sprzedała dom Fundacji Oficerskich Domów Wypoczynkowych dla Upamiętnienia Dziesięciolecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Być może to właśnie obecność odpoczywających w willi Bzów oficerów przyczyniła się do tego, że budynek zaczęto potocznie nazywać w Sulejówku adiutanturą. Po II wojnie światowej powstała tu przychodnia zdrowia. Była potrzebnym i ważnym miejscem na mapie Sulejówka.