Kurs Interpret Europe

„Przez interpretację do doceniania i ochrony. Budowa programu edukacji dorosłych w oparciu o metodę interpretacji dziedzictwa.”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (Sektor: Edukacja dorosłych, Kluczowa Akcja 1: projekty mobilności).

W 2022 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymało grant z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 48 084 euro i rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest zbudowanie planów interpretacyjnych dla muzeum, opartych na metodologii interpretacji dziedzictwa, a także utworzenie międzydziałowego zespołu, zajmującego się edukacją osób dorosłych, jego integracja oraz wypracowanie w nim zasad skutecznej współpracy i komunikacji. Kolejny cel to podniesienie kompetencji uczestników projektu z różnych działów muzeum w zakresie metodologii interpretacji dziedzictwa, a także edukacji włączającej i odpowiedzialności klimatycznej.

Kluczowym elementem programu jest wyjazd w lutym i marcu 2023 r. grupy 30 pracowników i pracowniczek Muzeum do Chorwacji, w celu wzięcia udziału w kursach Certified Interpretive Guide i Certified Interpretive Writer, organizowanych przez firmę MUZE L.t.d. consulting and managing projects in culture and tourism i odbywających się w Zagrzebiu i w Ogulinie. Kursy CIG i CIW są certyfikowane przez międzynarodową organizację Interpret Europe.

W ramach przygotowania do wyjazdu uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w spotkaniach i szkoleniach:

  • Wykład o Chorwacji, który poprowadziła pani Agnieszka Puszczewicz (27 października 2022 r.)
  • Warsztaty z zespołowości, poprowadzone przez Justynę Czarnotę (22 i 25 listopada 2022 r.)
  • Szkolenie „Zrównoważona Instytucja Kultury”, prowadząca: Justyna Tabaka (6 i 16 grudnia 2022 r.)
  • Szkolenie „Dostępna instytucja kultury”, prowadząca: Olga Michalik (10 i 13 stycznia 2023 r.)
  • Warsztaty „Otwarte Muzeum”, prowadząca: Dominika Cieślikowska (24 i 27 stycznia 2023 r.)

Relacje ze spotkań i warsztatów umieszczanie są regularnie w muzealnym Biuletynie.
Po powrocie ze szkoleń, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, zostaną zorganizowane warsztaty w muzeum, które pozwolą uczestnikom projektu przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne propozycje związane z programem muzeum.

Podsumowaniem projektu będzie konferencja on-line, którą planujemy zorganizować we wrześniu 2023 r.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.