Projekt Erasmus+

„Przez interpretację do doceniania i ochrony. Budowa programu edukacji dorosłych w oparciu o metodę interpretacji dziedzictwa”.


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (Sektor: Edukacja dorosłych, Kluczowa Akcja 1: projekty mobilności).


W 2022 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymało grant z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 48 084 euro i rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji uczestników projektu z różnych działów muzeum w zakresie metodologii interpretacji dziedzictwa, a także edukacji włączającej i odpowiedzialności klimatycznej. Będzie to służyć stworzeniu propozycji edukacyjnych dla osób dorosłych, opartych na metodologii interpretacji dziedzictwa. Dzięki uczestnictwu w programie w muzeum powstanie zintegrowany, międzydziałowy zespół, zajmujący się edukacją osób dorosłych.
Kluczowym elementem programu były wyjazdy w lutym i marcu 2023 r. grupy 30 pracowników i pracowniczek Muzeum do Chorwacji, w celu wzięcia udziału w kursach Certified Interpretive Guide i Certified Interpretive Writer, organizowanych przez firmę MUZE L.t.d. consulting and managing projects in culture and tourism w Zagrzebiu i w Ogulinie. Kursy CIG i CIW są certyfikowane przez międzynarodową organizację Interpret Europe.

W ramach przygotowania do wyjazdu uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w spotkaniach i szkoleniach:

  • Wykład o Chorwacji, który poprowadziła pani Agnieszka Puszczewicz (27 października 2022 r.)
  • Warsztaty z zespołowości, poprowadzone przez Justynę Czarnotę (22 i 25 listopada 2022 r.)
  • Szkolenie „Zrównoważona Instytucja Kultury”, prowadząca: Justyna Tabaka (6 i 16 grudnia 2022 r.)
  • Szkolenie „Dostępna instytucja kultury”, prowadząca: Olga Michalik (10 i 13 stycznia 2023 r.)
  • Warsztaty „Otwarte Muzeum”, prowadząca: Dominika Cieślikowska (24 i 27 stycznia 2023 r.)

Po powrocie ze szkoleń, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, zostały zorganizowane warsztaty w muzeum, które pozwoliły uczestnikom projektu przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne propozycje związane z programem muzeum. Warsztaty prowadzili Piotr Idziak oraz Małgorzata Hordyniec z MIK oraz Joanna Hajduk.

Relacje ze spotkań i warsztatów umieszczanie są regularnie w muzealnym Biuletynie>>.
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem „Odpowiedz na zew przygody i wyrusz w podróż z Erasmusem!” autorstwa Barbara Gołębiowskiej, który zajął pierwsze miejsce w konkursie EPALE „Sposób na Erasmusa+. W artykule opisujemy nasze doświadczenia z projektu i zachęcamy inne organizacje do udziału w programach Erasmus +.

Podsumowaniem projektu będzie międzynarodowe seminarium „Interpreting our museums. International seminar on heritage interpretation”, które odbędzie się w Muzeum i on-line w dniach 22-23 września 2023 roku.