Muzeum dostępne

Przed-Przewodnik

Przygotowaliśmy „Przed-przewodnik”, który pokazuje, czego możesz się spodziewać podczas wizyty w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwłaszcza podczas zajęć i warsztatów. Pobierz „Przed-przewodnik” (pdf).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych udogodnień, asysty lub masz pytania dotyczące dostępności budynku i oferty Muzeum, skontaktuj się z nami:

Mateusz Bartnicki
[email protected]
tel. (22) 778 80 08

Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do zakupu biletów ulgowych. Asystent osoby z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłaty za bilety.


Informacje dla osób z ograniczeniami ruchowymi:

 • aleja przed wejściem głównym oraz dziedziniec Muzeum są wysypane żwirem, który sprawi trudność osobom poruszającym się na wózkach. Rekomendujemy skorzystanie z wejścia administracyjnego przy ulicy Paderewskiego,
 • na dziedzińcu Muzeum są dwa miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz skorzystać z miejsca parkingowego:
  1. podjedź do bramy od ulicy Paderewskiego,
  2. wezwij przyciskiem pracownika ochrony.
  3. pracownik ochrony sprawdzi dokumenty uprawniające do korzystania z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i wskaże miejsce postojowe.
 • poziom 0 i poziom -3 budynku głównego nie mają żadnych progów.
 • wystawa stała znajduje się na poziomie -3 budynku głównego, 12 metrów pod poziomem gruntu. Zejście odbywa się specjalnie zaprojektowaną schodnią, co wiąże się z pokonywaniem dość długich stopni. Osobom z ograniczeniami ruchowymi polecamy skorzystanie z windy.
 • wystawa stała jest rozmieszczona na dwóch poziomach. Na poziom -2 Wystawy wejdziesz lub wjedziesz rampą o nachyleniu 8% z trzema punktami spoczynku. Możesz też skorzystać z windy.
 • kraty wentylacyjne w podłodze wystawy są ułożone prostopadle do większości gablot. Koła niektórych wózków mogą zaklinować się w kratach – prosimy o uważność podczas wizyty!
 • niektóre eksponaty w gablotach są niewidoczne z pozycji osoby poruszającej się na wózku.
 • ogród historyczny nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Alejki w ogrodzie są dość wąskie, wysypane żwirem, co stanowi trudność dla osób poruszających się na wózkach.
 • dworek „Milusin” ma wąskie drzwi, wysokie drewniane progi oraz wąskie przejścia. Swobodne poruszanie się w dworku dużym wózkiem jest niezwykle utrudnione – wyjątek stanowi salon dworku, gdzie odwiedzający mogą wjechać każdym rodzajem wózka. Dworek nie jest wyposażony w stałe rampy lub podjazdy
 • w Muzeum bezpłatnie udostępniamy wózki dla Gości. Poproś obsługę, jeśli chcesz z nich skorzystać.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poruszać się po budynku głównym Muzeum, wykorzystując ścieżki dotykowe. Ulice otaczające kompleks muzealny oraz wejścia do budynku nie mają ułatwień dostępu.
 • windy są wyposażone w system głośnomówiący, informujący o ich pracy.
 • przed wejściem na wystawę stałą znajduje się makieta dotykowa ją przedstawiajaca, która pomoże zorientować się w przestrzeniach. Na wystawie stałej nie ma ścieżek dotykowych.
 • możesz wejść z psem asystującym do wszystkich przestrzeni udostępnionych dla odwiedzających.
 • wystawę stałą możesz zwiedzić z audioprzewodnikiem, który jest wliczony w cenę biletu. Rekomendowany czas zwiedzania z audioprzewodnikiem to około 2 godziny.
 • ścieżki w ogrodzie historycznym i dworku „Milusin” nie mają makiet i ścieżek dotykowych.
 • dworku „Milusin” i ogrodu nie zwiedzisz z audioprzewodnikiem z audiodeskrypcją.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • wystawę stałą możesz zwiedzić z audioprzewodnikiem, który jest wliczony w cenę biletu. Audioprzewodnik ma wgraną ścieżkę w Polskim Języku Migowym (PJM).
 • w punkcie informacyjnym na poziomie 0 możesz pobrać pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących i słabosłyszących. Pętla działa z większością aparatów słuchowych nowej generacji.
 • dworku „Milusin” i ogrodu nie zwiedzisz z audioprzewodnikiem z PJM.
 • w dworku „Milusin” i ogrodzie historycznym nie ma udogodnień infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Informacje dla osób o indywidualnych potrzebach edukacyjnych

Wszystkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej znajdziesz na stronie Zajęcia dla szkół i przedszkoli>>.


Informacja dla odwiedzających: [email protected]
Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem oraz zajęć edukacyjnych: [email protected]
Telefon kontaktowy (informacja, rezerwacja): (22) 77 88 000 

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.