Siirry sisältöön

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje muzealia i przedmioty niezabytkowe o charakterze wystawienniczym oraz depozyty. Zbiory Muzeum obejmują okres od Powstania Styczniowego do śmierci Józefa Piłsudskiego, wraz ze świadectwami pamięci o Marszałku, aż po dzień dzisiejszy.

Dział Zbiorów przechowuje i zabezpiecza dzieła sztuki, artefakty historyczne, militaria, archiwalia, prasę, książki, fotografie, mapy, numizmaty, ordery i odznaczenia, filatelistykę – pamiątki związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz epoką, w której żył i działał.
Według stanu na koniec 2020 r. zbiory muzealne liczą 24029 obiektów zapisanych na 14258 pozycjach inwentarzowych
Dział Zbiorów prowadzi Sekretariat Komisji Nabytków, która rozpatruje oferty w sprawie kupna, darowizn i depozytów przekazywanych do Muzeum. Szczególną wagę przywiązujemy do obiektów związanych z Józefem Piłsudskim, dokumentujących losy Polaków i ziem polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, walkę narodu o niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich i innych polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej. Zbieramy eksponaty i świadectwa dokumentujące różnorodne aspekty funkcjonowania II Rzeczpospolitej, w tym także dotyczące życia codziennego i postawy społecznych.

Liczne dary ofiarowane Muzeum są cennym wyrazem Państwa zaufania i wsparcia dla naszych działań.
Serdecznie za nie dziękujemy.

Chętnych do przekazania pamiątek na rzecz Muzeum prosimy o kontakt z Działem Zbiorów.

Kontakt:

Roman Olkowski – Kierownik Działu Zbiorów

[email protected]

 

Copyrights 2024, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Strony internetowe Millenium Studio