Wolontariat

Od września 2019 roku działa program wolontariatu w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nasi wolontariusze i wolontariuszki rozwijają swoje pasje, realizują własne pomysły oraz wspierają działalność Muzeum.

Stawiamy na rozwój osobisty wolontariuszy, współpracę oraz wsparcie społeczne dla działań Muzeum. Uważamy, że wolontariat jest dla każdego – dlatego współpracujemy z osobami w różnym wieku, z różnym wykształceniem, doświadczeniem i umiejętnościami.

Obecnie działamy na kilku polach:

  • tworzenie koncepcji oraz opracowywanie planu realizacji wystaw czasowych w willi Bzów (jeden z budynków historycznych należących do kompleksu naszego Muzeum)
  • transkrypcje (czyli spisywanie nagrań) rozmów z osobami, które chodziły do przedszkola mieszczącego się niegdyś w dworku Milusin (czyli dawnym domu rodziny Piłsudskich)
  • porządkowanie księgozbioru znajdującego się w dworku Siedziba (dawny dom Zofii i Jędrzeja Moraczewskich)
  • współtworzenie archiwum społecznego Sulejówka: www.sulejowekposasiedzku.pl
  • wspieranie obsługi wystawy stałej oraz willi Bzów (czyli jednego z budynków należących do enklawy historycznej Muzeum)

Kto może zostać wolontariuszem/wolontariuszką?

Wolontariuszem/wolontariuszką może zostać każda osoba powyżej 14 roku życia, bez względu na wykształcenie, pochodzenie czy status społeczny. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego na zawarcie porozumienia wolontariackiego.

Na jakich zasadach działa wolontariat w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku?

Wszystkie zasady współpracy w prosty sposób reguluje regulamin wolontariatu.

Pomiędzy wolontariuszem/wolontariuszką a Muzeum zostaje zawarte porozumienie wolontariackie, w którym zawarte są wzajemne zobowiązania.
Oferujemy również zaświadczenie i/lub referencje.

Szczegółowy program wolontariatu pod linkiem.

Można do nas pisać na adres: wolontariat@mjpws.pl

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NOWYCH WOLONTARIUSZY. NAJBLIŻSZY PLANOWANY NABÓR – JESIEŃ 2021.