Zespół

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek

NIP: 8222284551

RIK: 80/2008

REGON: 141773282

 

Sekretariat Biura Muzeum

muzeum@muzeumpilsudski.pl

(22) 842 04 25

Dyrektor Muzeum 

Robert Supeł

r.supel@muzeumpilsudski.pl


Zastępca Dyrektora Muzeum

Jerzy Świdrak

j.swidrak@muzeumpilsudski.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. wykonania ekspozycji stałej

Sławomir Różański

s.rozanski@muzeumpilsudski.pl

Dział Historii i Badań Naukowych

prof. dr hab. Grzegorz Nowik – Kierownik

g.nowik@muzeumpilsudski.pl


Dział Zbiorów

Roman Olkowski – Kierownik

r.olkowski@muzeumpilsudski.pl

 

Dział Edukacji

Barbara Gołębiowska - Kierownik

b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl


Dział Promocji i Komunikacji

Agata Grochowicka - p.o. Kierownika

a.grochowicka@muzeumpilsudski.pl

 

Dział Księgowości i Kadr

Beata Rusiecka - Główna Księgowa

b.rusiecka@muzeumpilsudski.pl


Dział Ekspozycji Stałej

Wojciech Markert - Kierownik

w.markert@muzeumpilsudski.pl