Zespół

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek

NIP: 8222284551

RIK: 80/2008

REGON: 141773282

 

Biuro Muzeum:

ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa

czynne w godz. 9:00-17:00


Sekretariat Biura Muzeum

muzeum@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25


Sekretariat Biura budowy

a.michajlow@muzeumpilsudski.pl

tel. 602-742-414


Dyrektor Muzeum 

Robert Supeł

r.supel@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 30


Zastępca Dyrektora Muzeum

Jerzy Świdrak

j.swidrak@muzeumpilsudski.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. wykonania ekspozycji stałej

Sławomir Różański

s.rozanski@muzeumpilsudski.pl

tel. 601 352 161   

Dział Historii i Badań Naukowych

prof. dr hab. Grzegorz Nowik – Kierownik

grzegorznowik@egonet.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 21


Dział Zbiorów

Roman Olkowski – Kierownik

r.olkowski@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 26

Dział Edukacji

Barbara Gołębiowska - Kierownik

b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 23 / 25


Dział Promocji i Komunikacji

Agata Grochowicka - p.o. Kierownika

a.grochowicka@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 10


Dział Księgowości i Kadr

Beata Rusiecka - Główna Księgowa

b.rusiecka@muzeumpilsudski.pl

tel. (22) 842 04 25 wew. 11


Dział Ekspozycji Stałej

Wojciech Markert - Kierownik

tel. (22) 842 04 25 wew. 30