Drogi do Niepodległej (2015)

Wystawa stworzona we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim z okazji emisji pierwszej monety z wizerunkami ojców niepodległości – prezentującej Józefa Piłsudskiego.

Wystawa pokazuje Józefa Piłsudskiego jako wizjonera i charyzmatycznego przywódcę, który zjednoczył tysiące ludzi i porwał ich do walki o niepodległość. Poszczególne wątki przedstawiają Komendanta jako dalekowzrocznego polityka, dowódcę wojskowego obdarzonego zaufaniem podkomendnych, obywatela o demokratycznych przekonaniach, człowieka otoczonego legendą, ale przede wszystkim męża stanu, który jako Tymczasowy Naczelnik Państwa wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za los odradzającej się ojczyzny. To również opowieść o dylematach, trudnych decyzjach, podejmowaniu ryzyka, niepowodzeniach i sukcesach.

Wystawa prowadzi widza od momentu przełomowego – odzyskania niepodległości – drogą, którą wybrał Piłsudski, idąc za marzeniem o wolnej Polsce.

Wystawa, w formie mobilnych boksów, po raz pierwszy została zaprezentowana 11 listopada 2015 roku przed siedzibą Sejmu RP. Eksponowana była w oddziałach NBP w największych polskich miastach.