Badanie myśli politycznej Józefa Piłsudskiego

 

Wieloletni plan badawczy prowadzony przez prof. Grzegorza Nowika. Zamysłem autora jest analiza myśli politycznej Józefa Piłsudskiego i jego roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wynikiem badań będzie trzyczęściowa monografia: Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, obejmująca w tomie I – sprawy wewnętrzne, w tomie II – politykę zagraniczną Józefa Piłsudskiego, zaś tom III podejmować będzie sprawy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Obecnie na rynku jest już dostępna I część pt. Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922, sprawy wewnętrzne” (więcej o książce tutaj>>).

Wyniki swoich badań prof. Nowik prezentuje na konferencjach, debatach i sympozjach dotyczących roli Józefa Piłsudskiego w odrodzeniu Rzeczypospolitej oraz jego myśli politycznej. Muzeum organizuje również konferencje naukowe, sympozja, a pracownicy Działu biorą aktywny udział w życiu naukowym, uczestniczą w seminariach naukowych, konferencjach, debatach, wygłaszają referaty i odczyty, m.in. uczestniczą w Debatach Historycznych w Belwederze, związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości, organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Instytut Pamięci Narodowej.