Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek (2010)

Wystawa stworzona z okazji 75 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Motywem przewodnim wystawy był cytat z przemówienia Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, wygłoszonego podczas pogrzebu 18 maja 1935 roku, przed złożeniem trumny Marszałka Piłsudskiego w katedrze na Wawelu:

Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczywistość zmieniać.

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek

Owe cztery znaczące słowa i sens w nich zawarty przedstawione zostały poprzez cztery wieże, z których każda zbudowana została z czterech kontenerów morskich. Prezentowane były na nich wizerunki Józefa Piłsudskiego. Każda z wież dedykowana była innemu pojęciu. Na najniższych kontenerach umieszczone zostały gabloty zawierające zdjęcia, cytaty z pism Marszałka i istotne fakty.

Wystawa prezentowana była w przestrzeni miast, m.in. Gdańska, Torunia, Szczecina, Bydgoszczy, Poznania Białegostoku, Olsztyna, Przemyśla i Zawiercia.

Poprzez ekspresyjną formę  oraz nowoczesną prezentację, wystawa przypomniała idee, które Józef Piłsudski nazywał imponderabiliami i  skłaniała do refleksji nad słowami, wypowiedzianymi 75 lat temu na Wawelu.