Debatuj z nami – on-linowy kurs debat dla nauczycieli i edukatorów

Kiedy: 30 października, 27 listopada, 11 grudnia 2021 r.
Godziny: 10.00 – 14.00
Zajęcia na platformie Zoom.

kliknij, aby kupić biletWykorzystanie debatowania w szkołach i w edukacji pozaformalnej staje się coraz bardziej popularne. Debatowanie z wykorzystaniem argumentacji pojawia się na lekcjach historii i innych przedmiotów, ale także podczas inicjatyw różnych instytucji, organizacji czy firm. Staje się ono umiejętnością coraz bardziej powszechną. Niestety brakuje miejsc, gdzie nauczyciele i edukatorzy mogliby od podstaw poznać i przećwiczyć debatowanie pod okiem trenera z pedagogicznymi umiejętnościami i międzynarodowym doświadczeniem. Wielu nauczycieli i edukatorów chciałoby wykorzystywać debaty na swoich zajęciach, ale nie czuje się pewnie w tym zakresie.

Dlatego niniejszy kurs uzupełnia tę lukę. W formie interaktywnych warsztatów za pośrednictwem platformy Zoom, przeprowadzimy nauczycieli od podstaw po zaawansowane treści, nie tylko w zakresie debatowania, ale też uczenia o debatowaniu. Nie będą to wykłady, a ćwiczenia, analizy przypadków, debaty i inne aktywności z wykorzystaniem różnych narzędzi edukacji zdalnej. Po ukończeniu kursu nauczyciele otrzymają certyfikaty.

Będzie to też unikalna przestrzeń, w której nauczyciele będą debatować między sobą, dawać sobie informację zwrotną oraz wymieniać się doświadczeniami z zastosowania debat na lekcjach.

Czego nauczysz się na naszym kursie?
– występowania po stronie przeciwnej swoim poglądom;
– krytycznego myślenia;
– twórczego wykorzystywania posiadanej wiedzy;
– budowy argumentów i kontrargumentów.

Co mogą zyskać Twoi uczniowie dzięki debatowaniu?
– umiejętność kulturalnej i rzeczowej wymiany zdań, z poszanowaniem przeciwnika;
– udział w drużynie debatanckiej buduje przyjaźnie, uczy współpracy;
– umiejętności oratorskie potrzebne przy maturach ustnych.

Wszystko to w komfortowej, pozytywnej atmosferze, w której każdy głos jest mile widziany.

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w soboty 30 października, 27 listopada, 11 grudnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00 na platformie Zoom.

Program kursu

30 października – Wykorzystanie debatowania na lekcji i w szkole oraz podstawy argumentacji

W czasie pierwszego spotkania odpowiemy sobie na pytania:
Po co nam debatowanie? Jakie miejsce w edukacji historycznej mają debaty? Kiedy stosować i kiedy nie stosować? Kiedy motywują i kiedy demotywują uczniów do poznawania historii? Jak różne tezy, ćwiczenia debatanckie i formaty debat sportowych wpływają na realizację celu? Podstawy argumentacji. Czym jest i czym nie jest? Jak uczyć konstruowania argumentu i stosowania go w wypracowaniach, wypowiedziach i pracach domowych?

27 listopada – Uczenie kontrargumentacji, odnajdywania błędów logicznych, ewaluacja debat oraz argumentów

Mając już podstawy wiedzy o argumentowaniu, na drugim spotkaniu zajmiemy się następującymi tematami:
Jakie błędy logiczne popełniają uczniowie? W jaki sposób poprawiać uczniów lub dawać im informację zwrotną? Jak omawiać na lekcji błędy logiczne? Jaka jest subtelna różnica między dobrą kontrargumentacją a popularnym ograniem przeciwników? Jakie narzędzia i ćwiczenia wykorzystywać? Czym się różni defensywne zbijanie argumentów od ofensywnego? Co zbijać, czy zbijać i w jakiej kolejności?

11 grudnia – Debata nauczycieli, przygotowywanie uczniów do debat oraz wspieranie rozwoju uczniów w debatach i tworzeniu argumentacji

Jak przygotować uczniów do debat klasowych i turniejowych? Jak analizować tezy historyczne pod kątem argumentacji i debat? Jak można długoterminowo wpływać na rozwój uczniów?

EGZAMIN: Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu jest obecność na 2/3 zajęć, przesłanie zadań domowych oraz wzięcie udziału w debacie finałowej (jako mówca/mówczyni, sędzia lub inny aktywny uczestnik/uczestniczka).