Dokumenty operacyjne wojny 1920 roku

Dokumenty operacyjne do wojny 1920 roku to seria zawierająca materiały źródłowe opracowane przez zespół historyków wojskowości, wydawana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Oficynę Wydawniczą RYTM we współpracy z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego. Na materiał źródłowy składają się rozkazy, dyrektywy i wytyczne operacyjne, meldunki i komunikaty sprawozdawcze, meldunki rozpoznawcze i wywiadowcze oraz tzw. rozmowy juzowe. Każdy tom zawiera indeksy osobowe, miejscowe i jednostek wojskowych. Pierwszy tom tej serii ukazał się 1995 r., w siedemdziesięciopięciolecie wojny Polski z bolszewicką Rosją. Seria jest kontynuacją wydawnictwa zapoczątkowanego w 1935 r. przez Wojskowe Biuro Historyczne.

Dotychczas w serii ukazały się:

  • Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne część I (13-17 VIII), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 1995, s. 562
  • Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne część II (17-28 VIII), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 1995, s. 935
  • Bitwa Niemeńska 29 VIII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne część I (29 VIII-19 IX), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 1998, s. 647
  • Bitwa Niemeńska 29 VIII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne część II (20 IX-18 X), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 199, s. 1053
  • Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne część I (25 VII-5 VIII), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 2002, s. 1144
  • Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne część II (6 VIII-20 VIII), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [et al.], Warszawa 2002, s. 1144
  • Bitwa Lwowska i Zamojska. Dokumenty operacyjne część III (21 VIII – 4 IX 1920), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Janusz Cisek [et al.], Warszawa 2009, s. 1207
  • Bitwa Wołyńsko-Podolska 5 IX-21 X 1920. Dokumenty operacyjne, oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Janusz Cisek [et al.], Warszawa 2014, s. 1436
  • Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920. Dokumenty operacyjne część I (1 I – 11 V 1920 r.), oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Janusz Cisek [et al.], Warszawa 2016, s. 1504