Festiwal „Zofiówka”

Festiwal „Zofiówka” to cykl wydarzeń kulturalnych zainspirowanych aktywną, społeczną postawą Zofii Moraczewskiej – mieszkanki Sulejówka z pierwszej połowy XX wieku. Festiwal ma charakter międzypokoleniowy. Jego celem jest budowanie lokalnych więzi społecznych i sąsiedzkich. Festiwal jest odpowiedzią na przerwane z powodu obecnej sytuacji w kraju relacji i dotychczasowe formy uczestnictwa w kulturze. Więcej informacji stronie festiwalu: https://www.festiwalzofiowka.pl/

Muzeum jest partnerem projektu, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku. Za program festiwalu odpowiada lokalna koalicja instytucji kultury, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych, dla których ważne są wzajemne relacje i spotkania na polu kultury.

Festiwal „Zofiówka” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”. Projekt był prezentowany na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów zorganizowanej w Warszawie przez Narodowe Centrum Kultury.