Gala finałowa XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego

Kiedy: 19 czerwca 2022 r.
Godzina: 12.30
Gdzie: sala Ignacego Paderewskiego

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej rywalizacji w ramach XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683” będzie finał w dniach 17-19 czerwca w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ogłoszenie wyników – kto szczególnie wykazał się wiedzą historyczną – nastąpi podczas gali. Oprócz nagród rzeczowych, zarówno laureaci, jak i finaliści, otrzymają także dodatkowe punkty rekrutacyjne na wybranych uniwersytetach oraz zwolnienie z matury z historii na poziomie podstawowym.

Tegoroczna edycja jest poświęcona dziejom między dwiema wielkimi bitwami: pod Obertynem i pod Wiedniem. Doprecyzowują one zakres wiedzy historycznej, która była weryfikowana na kolejnych etapach olimpiady: od zawodów szkolnych, międzyszkolnych, przez wojewódzkie i wreszcie centralne. Charakterystyczne dla olimpiady jest interdyscyplinarne podejście, a zadania mają różny poziom trudności. Zawody sprzyjają popularyzacji zainteresowania historią poprzez angażujące zadania w terenie, „żywe” poznawanie historii, pracę z eksponatem i ze źródłem historycznym.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego jest renomowanym, ogólnokrajowym projektem skierowanym do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceów i techników. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3 000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe i gala wręczenia nagród.

Organizatorami Olimpiady są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.