Historie (pod)różne. Życie codzienne mieszkańców Janowej Doliny (online)

Janowa Dolina - zdjęcie głównej ulicy z okresu przedwojennegoKiedy: 8 lipca, czwartek
Godzina: 18.00
Online – na żywo na Facebooku
Prowadzący: Łukasz Wieczorek
Czas trwania ok. 1 godziny
Bezpłatne

Przybliżyliśmy już Państwu historię kamieniołomu bazaltu i osiedla robotniczego w Janowej Dolinie na Wołyniu. Ale jak wyglądało życie mieszkańców kilkutysięcznej osady, położonej nad brzegiem Horynia? Czy żyli zajęci wyłącznie pracą przy majestatycznych bazaltowych słupach, czy jednak znajdowali chwile wytchnienia, które dawało miejscowe kino, drużyna piłkarska i dancingi nad rzeką? Zapraszamy Państwa na opowieść o życiu codziennym mieszkańców osiedla robotniczego w Janowej Dolinie, intensywnym życiu, które zamknęło się w jednym tylko dziesięcioleciu (1934-1943).