Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet. Call for Papers

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz realizatorkami projektu badawczego „Patriotki jutra?” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na konferencję: Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 7-8 grudnia 2022 roku w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2022 roku (więcej informacji niżej).

Historia kobiet od dawna jest przedmiotem badań naukowych, a ostatnio również częścią debaty publicznej. Przypadająca w grudniu br. 140. rocznica urodzin Aleksandry Piłsudskiej jest okazją do organizacji konferencji, która przybliży tę postać, ale też obie jej córki: Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską oraz Wandę Piłsudską, które działały na rzecz zachowania dziedzictwa II Rzeczpospolitej i znacząco przyczyniły się do powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Uzyskanie praw wyborczych w 1918 r. stanowiło jedynie formalny początek drogi do szerszego udziału kobiet w życiu politycznym II Rzeczpospolitej. Jakie w rzeczywistości były możliwości, bariery oraz efekty działalności obywatelek na tym polu w okresie międzywojennym? W trakcie konferencji Muzeum wraz z instytucjami partnerskimi chce przyjrzeć się obecności kobiet w przestrzeni publicznej II Rzeczpospolitej, obszarom ich aktywności oraz przeanalizować biografie kobiet zaangażowanych politycznie. W tej części warto zastanowić się także nad pozycją i możliwościami działania małżonek przywódców państwowych w krajach Europy Środkowej w tym okresie.

Kolejnym obszarem refleksji będzie kwestia konstruowania opowieści o przeszłości własnej kobiet: ich aktywnościach społecznych i obywatelskich, udziale w walce o niepodległość i kształtowaniu struktur państwa. Jak środowiska kobiece, mające świadomość swych dokonań oraz potrzebę utrwalania własnej historii, tworzyły narracje o swojej przeszłości? Organizatorki chcą przyjrzeć się projektom tożsamościowym i intelektualnym, w tym inicjatywom gromadzenia źródeł do badania dziejów kobiet oraz historycznej narracji poszczególnych środowisk (legionistki, harcerki, nauczycielki i inne). Wart uwagi jest również akademicki namysł nad historią i historiografią kobiet w okresie międzywojennym.

Jak historia kobiet była prezentowana w muzeach okresu międzywojennego? Podczas konferencji warto omówić również międzywojenne inicjatywy mające na celu upamiętnienie i publiczną prezentację dokonań kobiet. Nie zabraknie też miejsca na przypomnienie pokoleń ekspertek, pracownic muzeów i inicjatorek ekspozycji. Zapraszamy także do refleksji nad obecnością kobiet i ich historii we współczesnych narracjach muzealnych. 


Zgłoszenie udziału w konferencji

Wypełniony formularz zgłoszenia na konferencję zawierający tytuł wystąpienia, abstrakt referatu (do 3000 znaków) oraz krótką notą biograficzną prosimy przesyłać do 18 września na adres: [email protected]

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru propozycji referatów, o wyborze decydować będzie Komitet Organizacyjny. Zakwalifikowanym uczestnikom spoza Warszawy organizatorzy zapewniają jeden nocleg oraz zwrot kosztów podróży (bilet kolejowy II klasy).

Publikacja pokonferencyjna planowana jest w 2023 roku.


Komitet Organizacyjny:

  • dr Iwona Dadej, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla,
  • Agnieszka Kaczmarska, kuratorka, koordynatorka programów naukowych, Muzeum Józefa Piłsudskiego
    w Sulejówku,
  • dr hab. Dobrochna Kałwa, Wydział Historii UW,
  • prof. dr. hab. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla,
  • dr Anna Nowakowska-Wierzchoś, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla,
  • dr hab. prof. IH PAN Katarzyna Sierakowska, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Pliki do pobrania:


Organizatorzy: