III kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

inauguracja III kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum15 kwietnia 2021 roku swoją działalność zainaugurowała III Kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum. Podczas spotkania nowe radne i radni poznali specyfikę działania Rady. Mieli także okazję poznać siebie nawzajem oraz pracowników Muzeum.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Muzeum, w tym dyrektor Robert Supeł, który uroczyście przywitał nowe radne i radnych oraz pożegnał uczestników poprzedniej kadencji. Młodzież mogła się także dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o historii naszego Muzeum – dzięki wykładowi, przygotowanemu przez Małgorzatę Basaj.

8 maja 2021 r. spotkaliśmy się po raz pierwszy na żywo! Podczas warsztatów integracyjnych mieliśmy okazję dowiedzieć się o sobie wielu ciekawych rzeczy, odkryliśmy swoje pasje i zainteresowania oraz wymieniliśmy się pomysłami na przyszłe działania projektowe.

Radni i radne szybko zaangażowali się w działania Muzeum. Ochoczo wspierają nas w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Część radnych już w maju udzielała się podczas Nocy Muzeów. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady uczestniczyli także w muzealnym Dniu Dziecka. Pomoc młodzieży przy grze terenowej, jaką przygotowaliśmy z tej okazji okazała się nie do przecenienia.

18 września rozpoczęliśmy cykl regularnych spotkań, podczas których młodzież kontynuowała prace nad rozwijaniem własnych projektów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad potrzebami młodego pokolenia, zwłaszcza w kontekście powrotu do szkół i ponownego otwarcia instytucji kultury. W ramach zabawy i rozgrzewki stworzyliśmy też własne wizje idealnych muzeów, które zbudowaliśmy z klocków lego. Niewinna zabawa była pretekstem do snucia rozważań na temat kondycji współczesnych muzeów oraz oczekiwań, jakie wobec nich mają odbiorcy. Wnioski wynikające z rozmowy pozwoliły nam w klarownym zarysowaniu celów, jakie będą przyświecać młodzieży w ich pracy projektowej.

Na przełomie października i listopada młodzi radni i radne podjęli decyzję odnośnie tematyki pracy projektowej. Po wielu wspólnych naradach młodzież zaplanowała działania wokół tematu mody dwudziestolecia międzywojennego. 20 listopada członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego wzięli udział w pierwszych warsztatach modowych, które poprowadził dla nich stylista Tomasz Gąsienica-Józkowy. Podczas zajęć poznaliśmy specyfikę mody międzywojnia, dowiedzieliśmy się czym wyróżnia się moda upcyklingowa i wspólnie szukaliśmy inspiracji do tworzenia własnych kostiumów.
Nowy rok zaczął się dla Młodzieżowej Rady Muzeum bardzo intensywnie. Radni stworzyli własny kanał komunikacji i rozpoczęli przygotowania do uruchomienia profilu w mediach społecznościowych.
Po długim okresie pracy zdalnej w marcu udało nam się w końcu spotkać na żywo, w muzeum! Radne i radni rozmawiali z przedstawicielami Działu Promocji i Komunikacji, którzy przekazali młodzieży cenne wskazówki na temat możliwości działań w mediach społecznościowych. Spotkanie było świetną okazją do ustalenia strategii dalszej pracy oraz rozmów na temat aktualnych wydarzeń. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak młodzi ludzie mogą poradzić sobie z problemem wojny i w jaki sposób włączyć się w niesienie pomocy potrzebującym. Pojawiły się pierwsze koncepcje dostosowania wcześniej ustalonych pomysłów do obecnej sytuacji i nowych potrzeb.

W marcu 2022 r. młodzież spotkała się także z psycholożką oraz muzealnymi wolontariuszami. Wspólnie pracowali nad stworzeniem koncepcji współpracy rówieśniczej i planowali zaprosić do działania kolegów i koleżanki z Ukrainy.

Wiosna była dla Młodzieżowej Rady Muzeum czasem intensywnych działań. Podczas Nocy Muzeów radne i radni uczestniczyli w warsztatach z autoprezentacji, które poprowadził aktor. Młodzież pod czujnym okiem specjalisty tworzyła własne materiały audiowizualne, które będzie wykorzystywała w dalszym działaniu. Wspólnie udaliśmy się także do magazynu zbiorów, gdzie specjalistka do spraw konserwacji zaprezentowała elementy strojów historycznych, znajdujące się w naszych zasobach. Tym samym zbieraliśmy dalsze inspiracje do realizacji projektu poświęconego modzie II RP.

To jednak nie jedyne aktywności! 28 maja wspólnie z nastoletnimi Wolontariuszami i Wolontariuszkami zorganizowaliśmy pierwsze w Muzeum spotkanie rówieśnicze, zapraszając kolegów i koleżanki z okolicznych szkół. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby się poznać i działać twórczo. Podczas spotkania robiliśmy tulipany origami w barwach polskich i ukraińskich, a także wspólnie udaliśmy się na wystawę.

W wakacje młodzież odwiedziła Muzeum Warszawy, gdzie zapoznała się z ekspozycją stałą oraz wystawą czasową „Grażyna Hase. Zawsze w modzie”.

Jesień upłynęła pod znakiem mody. Młodzież intensywnie pracowała nad organizacją pierwszej międzypokoleniowej potańcówki w Muzeum, która odbyła się 17 grudnia w Sali Paderewskiego. Tematem imprezy była „Moda i kultura II RP”. Wydarzenie zainicjowane zostało przez Młodzieżową Radę Muzeum, która specjalnie na tę okoliczność przygotowała pokaz mody. Młodzi radni i radne zaprezentowali kostiumy inspirowane modą dwudziestolecia międzywojennego, które samodzielnie wykonali z materiałów wtórnych. W czasie wydarzenia miała też miejsce premiera ich filmu pt. „Duch Muzeum”. W filmie w oryginalny sposób młodzież opowiedziała o skarbach, jakie znajdują się w naszych magazynach zbiorów.