IX Turniej Debat Historycznych

10 szkół z całej Polski, 10 drużyn, 90 uczestników, 10 sędziów i 3 rundy eliminacyjne zakończone debatą finałową – to już IX Turniej Debat Historycznych.

4 grudnia 2022 roku w gmachu Muzeum odbył się kolejny Turniej Debat Historycznych, w którym wzięło udział 10 drużyn ze szkół uczestniczących w piątej edycji projektu Klubów Debat Historycznych, organizowanego przez Muzeum dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Uczniowie stanęli przed bardzo trudnym zadaniem: aby przygotować się do Turnieju konieczna była nie tylko znajomość historii, ale także opanowanie umiejętności argumentacji i przemawiania. Tematy, z którymi zmierzyli się uczestnicy, podobnie jak przy poprzedniej edycji, dotyczyły zagadnień związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W rundach eliminacyjnych drużyny debatowały na następujące tematy:
• Ta izba żałuje, że Wincenty Witos nie został przywódcą odrodzonej Rzeczypospolitej (z zeszytu debatanckiego „Jaka Niepodległa”?),
• Ta izba uważa, że idealizacja Rzeczypospolitej szlacheckiej w okresie zaborów przyniosła społeczeństwu więcej dobrego niż złego (z zeszytu debatanckiego „Co po zaborach?”),
• Ta izba uważa, że 11 listopada powinniśmy kontynuować międzywojenne tradycje centralnych obchodów państwowych (z zeszytu debatanckiego „Jak świętować Niepodległą?”),
• Ta izba uważa, że Polska Akademia Literatury powinna przyznawać Wawrzyny na podstawie powszechnego głosowania czytelników (z zeszytu debatanckiego „Niepodległa Polska– nowoczesna literatura?”).

Po trzech emocjonujących rundach do finału przeszły drużyny z Katowic i Gdańska.

Zwycięzcą rundy finałowej – a co za tym idzie całego turnieju – została drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Natomiast najlepszymi mówcami turnieju zostali Marta Ryżko, uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego Jana Zamoyskiego w Warszawie i Stanisław Szala, uczeń X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a drużyny finałowe i najlepsi mówcy – pamiątkowe puchary.

W Turnieju wzięły udział drużyny z następujących szkół:
• IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie,
• XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie,
• III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach,
• Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD ASTRA w Markach,
• III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
• Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie,
• I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
• X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
• II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy w Warszawie,
• XIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.