Józef Piłsudski

Józef Piłsudski, profil twarzy, lata 30. XX w.W sierpniu 2014 r. minęło 100 lat odkąd Józef Piłsudski na czele strzelców wkroczył do Królestwa Polskiego, wpisując swoje nazwisko w karty polskiej historii. Od tego momentu fenomen postaci przyszłego Marszałka niezmiennie prowokuje badaczy wielu dziedzin nauki, polityków i publicystów do zgłębiania jego bogatej osobowości. Wciąż fascynuje i dostarcza ciekawych treści w dyskusji o roli jaką odegrał w kształtowaniu dziejów Polski i Europy w XX w. 

Powstające także obecnie publikacje analizujące nie tylko poszczególne aspekty działalności Józefa Piłsudskiego, ale również recepcję jego idei niepodległościowej w okresie późniejszym, można liczyć w tysiącach. Inspiruje twórców. Wśród autorów niezliczonych rzeźb, grafik, obrazów oraz dzieł literackich poświęconych Piłsudskiemu znajdują się najwybitniejsi polscy artyści i literaci m.in.: Wojciech Kossak, Konstanty Laszczka, Jan Lechoń czy Czesław Miłosz.

Wciąż jednak brakuje jednej formy opowieści o Józefie Piłsudskim – wystawy muzealnej ujmującej całościowo zarówno jego osiągnięcia, jak i niezwykłą osobowość. Zmierzenie się z obfitością i złożonością treści, różnorodnością dostępnych źródeł, przedstawień artystycznych i materialnych pamiątek po bohaterze, wydaje się być jedynym w swoim rodzaju, fascynującym wyzwaniem.

Jego biografia zdumiewa. Chwilami wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Zanim zaistniał w świadomości rodaków z imienia i nazwiska, zanim w sierpniu 1914 r. w podkrakowskich Oleandrach wypowiedział słowa, które zaczęły urzeczywistniać jego marzenie sprzed lat o niepodległej Polsce: „Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie (…) walczyć za oswobodzenie Ojczyzny”, przebył długą i niebezpieczną drogę.

Tę drogę przybliży powstający kompleks muzealno – edukacyjny wraz z narracyjną ekspozycją stałą.