Klub Debat Historycznych w Waszej szkole! Spotkanie informacyjne (szkoły ponadpodstawowe)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online! Odbędzie się ono 22 czerwca (czwartek) o godzinie 18.00. Podczas spotkania będzie możliwość zgłoszenia szkoły do programu. 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJkMTlkM2ItMjQxNC00MTM1LTk3NjQtZTI2NmQxZWFmZWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294e7a994-fb24-4a2b-aa21-d2ae0a0749b2%22%2c%22Oid%22%3a%2254c978d3-b8f3-486f-93ba-a24509a5a5bf%22%7d


Adres email, na który należy przysyłać zgłoszenia: [email protected]
Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.doc)

Czy chcielibyście, żeby historia stała się dla Waszych uczniów inspiracją do pasjonujących dyskusji? Czy pragniecie umożliwić im spotkanie i rywalizację z kolegami i koleżankami z innych szkół oraz jeszcze lepiej przygotować ich do matury? Czy chcielibyście założyć szkolny klub debat historycznych, otrzymując wszechstronne wsparcie szkoleniowe i merytoryczne? Nasz projekt jest stworzony specjalnie dla Was!

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do utworzenia Klubu Debat Historycznych. Od 2018 roku, we współpracy Muzeum ze szkołami ponadpodstawowymi z całej Polski, zostało utworzonych 56 klubów debat. W związku z popularnością programu, jego efektami oraz zadowoleniem dotychczasowych uczestników i uczestniczek, postanowiliśmy w przyszłym roku szkolnym zaprosić dziesięć nowych szkół do rocznego projektu debatanckiego. Do projektu mogą zgłosić się szkoły z całej Polski, a także szkoły polonijne.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Priorytet będą miały szkoły z mniejszym doświadczeniem debatanckim. Jeżeli chcesz zgłosić szkołę do projektu, wyślij skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (.doc) wraz z pieczęcią szkoły na adres: [email protected]

O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Informację o kwalifikacji do projektu wyślemy do Państwa do końca sierpnia.

Dowiedz się więcej o programie Centrum Debat Historycznych z naszej strony internetowej: Debaty historyczne – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (muzeumpilsudski.pl)

Co oferujemy?

 • Uczestnictwo w dwóch Turniejach Debat Historycznych (jesiennym i wiosennym).
 • Szkolenia dla opiekunów Klubów i ich członków z wykorzystania debat i argumentacji w nauczaniu historii oraz prowadzenia klubu debat, przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów.
 • Materiały pomagające w przygotowaniu się do turniejów, w tym Podręcznik debat historycznych, zeszyty do debat historycznych, filmy instruktażowe, debaty pokazowe, webinary.
 • Opiekę merytoryczną przez cały rok szkolny.
 • Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników programu

Czego oczekujemy?

 • Utworzenia w szkole Klubu Debat Historycznych.
 • Organizowania przez opiekuna regularnych, cotygodniowych spotkań utworzonego Klubu od
  października do maja w roku szkolnym 2023/2024 (z wyłączeniem ferii szkolnych i okresów
  świątecznych).
 • Udostępnienia przez szkołę pomieszczenia na spotkania Klubu oraz na potrzeby dwudniowego
  szkolenia dla jego członków.
 • Przygotowania i zapewnienia uczestnictwa drużyn z utworzonego Klubu w dwóch Turniejach
  Debat Historycznych.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować drogą mailową na adres:
[email protected]


Partnerem Centrum Debat Historycznych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.